Novica

Sofinanciranje gostovanj strokovnjakov iz tujine ter študijskega oziroma znanstvenega obiska v tujini

Datum objave: 6.2.2024

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je na spletni strani objavil razpis za sofinanciranje gostovanj slovenskih strokovnjakov iz tujine na slovenskih visokošolskih zavodih in raziskovalnih organizacijah ter študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini (349. javni razpis). Rok prijave je do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 9. 2024.

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo:

  • visokošolski zavodi, ki se vodijo v evidenci visokošolskih zavodov in izvajajo javno veljavne študijske programe vpisane v evidenci visokošolskih zavodov, za sofinanciranje pedagoškega gostovanja;
  • raziskovalne ali gospodarske organizacije, vpisane v register raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS), za gostovanje na raziskovalnem projektu ali programu, ki je že sprejet in je financiran iz proračunskih sredstev Republike Slovenije ali sredstev Evropske Unije, za sofinanciranje raziskovalnega gostovanja;
  • študentje 1., 2. ali 3. stopnje, ki odhajajo na najmanj 3 do največ 10 tedenski študijski obisk v tujino, in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Republiki Sloveniji.

Sredstva je možno uveljavljati za gostovanja ali študijske obiske, ki potekajo v obdobju od 1. 10. 2023 do vključno 31. 12. 2024.

 

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411