Novica

Učni program vseživljenjskega učenja in mikrodokazil

Datum objave: 5.3.2024

Na univerzi kot eden prvih potrjen učni program vseživljenjskega učenja in mikrodokazil: razvoj decentraliziranih rešitev: osnove blokovnih verig in platform za industrijo

V okviru projekta NOO ULTRA, v Laboratoriju za telekomunikacije Fakultete za elektrotehniko UL pripravljamo predlog za sistemski pristop k prenosu znanja med univerzo in podjetji, posodabljamo študij IKT na visokošolskem študiju Aplikativna elektrotehnika ter pripravljamo program usposabljanja z mikrodokazili. Kot eden izmed prvih usposabljanj na Univerzi v Ljubljani, je bil na programskem svetu za Mikrodokazila UL potrjen učni program z naslovom “Razvoj decentraliziranih rešitev: Osnove blokovnih verig in platform za industrijo”.

Projekt ULTRA – Univerza v Ljubljani za trajnostno družbo je v teku že dobro leto, v tem času pa so bile izvedene že številne aktivnosti, s katerimi so na fakulteti naslovili potrebo po sistemskem pristopu k prenosu znanja med univerzo in podjetji ter prenosu znanja na druge ciljne skupine z namenom prekvalifikacije in dokvalifikacije preko usposabljanj z mikrodokazili.

V prvi fazi so analizirali načine prenosa znanja in obstoječih dobrih praks ter identificirali najbolj primeren pristop za okrepitev vseživljenjskega učenja v skladu s potrebami gospodarstva. V drugi fazi bodo ta pristop testirali s pilotnim programom usposabljanja “Razvoj decentraliziranih rešitev: Osnove blokovnih verig in platform za industrijo”, ki naslavlja potrebe trga dela. Učni program je, kot eden prvih na Univerzi v Ljubljani, že potrjen s strani Programskega sveta UL za Mikrodokazila. Začetek prvega izvajanja učnega programa je predviden v prvi polovici 2024. Skladno z izsledki pilotnih izvedb učnega programa, kjer bodo sodelovali tudi študenti, bo po zaključku projekta posodobljen predmet Telekomunikacijski protokoli, ki se izvaja v 3. letniku visokošolskega študija Aplikativne elektrotehnike na smeri IKT.

Rezultati projekta so prenosljivi na druge članice univerze in bodo služili kot okvir za uporabo, predvsem pri tistih, ki lahko podjetjem ponudijo programe usposabljanj s področja tehnologij.

O učnem programu “Razvoj decentraliziranih rešitev: Osnove blokovnih verig in platform za industrijo”

Program enodnevnega strokovnega usposabljanja vključuje kombinacijo praktične delavnice v živo, ki ima poleg predavanja poudarek na praktičnem delu, ter samostojnega dela z uporabo on-line gradiv. Namen delavnice je spoznati vlogo in realne možnosti tehnologije porazdeljenih knjig (ang. Distributed Ledger) in blokovnih verig (ang. Blockchain) za industrijo. Udeleženci se seznanijo z ekosistemi za razvoj in uporabo decentraliziranih aplikacij ter se naučijo izbrati ustrezen pristop k izvedbi rešitev z blokovnimi verigami za IoT. Po zaključenem usposabljanju – za kar bo potreben uspešno zaključen praktični del delavnice in uspešno opravljen teoretični izpit – bodo udeleženci pridobili:

  • razumevanje specifik sistemov blokovnih berig v vlogi zalednega sistema za IoT,
  • razumevanje performančnih omejitev obstoječih tehnologij in omrežij blokovnih verig,
  • znanje za opredelitev izhodišča za decentralizirano aplikacijo za industrijo (vključno z izbiro ustreznega omrežja blokovnih verig, zasnovo pametnih pogodb in načrtovanjem aplikacij na končnih napravah) in
  • poznavanje aktualnih sistemov za decentralizirane aplikacije z znanjem za primerjalno ovrednotenje novih in altenrativnih rešitev v prihodnosti.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija  – NextGenerationEU.

Več o projektu: ltfe.org/reference/ultra/

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411