Novica

Univerza v Ljubljani podpira Shod za znanost

Datum objave: 18.9.2023

Univerza v Ljubljani podpira Shod za znanost za pošteno plačilo naših strokovnih sodelavk in sodelavcev. Strokovne službe so ključne pri izvajanju pedagoškega in raziskovalnega dela tako na univerzah kot na raziskovalnih inštitutih, zato se bomo na UL pridružili shodu, ki bo v četrtek, 21. septembra 2023, ob 13. uri na Novem trgu v Ljubljani.

»Strokovne delavke in delavci so nepogrešljiv del akademske skupnosti. Brez njih na univerzi ne bi mogli izvajati kakovostnega pedagoškega in raziskovalnega dela. Zato si v vodstvu UL prizadevamo in podpiramo prizadevanja za dostojno plačilo strokovnih delavcev, predvsem pa za enake možnosti in enako plačilo za podobna delovna mesta znotraj javnega sektorja, saj so delavci na podobnih delovnih mestih zelo različno plačani znotraj različnih segmentov javnega sektorja,« je izpostavil Gregor Majdič, rektor Univerze v Ljubljani.

Glavni tajnik UL Mihaela Bauman Podojsteršek je dodala, da je »nesprejemljivo, da imajo strokovne sodelavke in sodelavci, zaposleni na univerzi, v primerjavi z drugimi zaposlenimi v javnem sektorju, na podobnih delovnih mestih (državna uprava, RTV, agencije ipd.), nižje plače. Nerazumljivo nam je, da pristojna ministrstva ne prepoznajo zahtevnosti dela strokovnih sodelavk in sodelavcev na univerzi, ki je posledica velikega obsega in raznolikosti dejavnosti: izobraževalna, raziskovalna, umetniška, zdravstvena, veterinarska, tržna dejavnost. Na univerzah samostojno vodimo velike investicijske projekte v prostorsko in informacijsko infrastrukturo. Poznati moramo tako domačo zakonodajo kot tudi evropsko. Poleg tega se soočamo s pomanjkanjem kadrov, prepričani smo, da je eden od vzrokov za to tudi neprimerno vrednotenje dela.«

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411