Novica

V objemu novih znanj - PTIT 2022

Datum objave: 30.8.2022

Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani je med 22. in 26. avgustom potekal že 23. Poletni tabor inovativnih tehnologij, ki se ga je letos udeležilo 111 otrok na 11 različnih delavnicah. Udeleženci so pod vodstvom mentorjev raziskovali svet sodobne elektrotehnike in multimedije ter spoznali nekaj visokotehnoloških podjetij in ustanov.

Udeleženci delavnice LEGO viharniki so se spoznali z osnovnimi koncepti vodenja avtonomnih mobilnih sistemov ter s tehničnimi in programskimi lastnostmi kompletov Lego Mindstorms EV3. Da bi opravili predpisano nalogo, so udeleženci morali snovati, zgraditi in sprogramirati mobilne sisteme. Ob koncu delavnice so obvladali znanja s področij senzorike, konceptov vodenja mobilnih sistemov ter programiranja. Ob koncu delavnice so se udeleženci s svojimi sistemi poemerili na prijateljskem tekmovanju.

“Najbolj všeč mi je bilo, ko smo sestavili robotka in smo ga lahko malo okrasili po svoje.”, je dejal eden izmed udeležencev.

Na delavnici Električna vozila so udeleženci spoznali ključne lastnosti električnih vozil. Raziskovali so, kako izbrati posamezne sestavne dele električnega kolesa, svoja teoretična izhodišča pa so preverili s pomočjo eksperimentalnih meritev. Delovanje posameznih komponent so preverili, prigradili na kolo ter preverili delovanje električnega kolesa! Udeleženci delavnice so na ekskurziji spoznali tudi podjetje SŽ vleka in tehnika.

Enemu od udeležencu sta bila ogled podjetja SŽ vleka in tehnika ter delavnica zelo všeč, zato je dejal: “Verjetno bom prišel tudi naslednje leto.”.

Udeleženci delavnice Ni elektrike? Naredi si jo sam! so si ogledali teoretične osnove delovanja električnih generatorjev. Udeleženci so morali določiti potrebno moč, primerno hitrost vrtenja generatorja ter način mehanskega prenosa moči iz ročice na generator. Teoretičnemu delu je sledil praktičen del, kjer so izdelali generator, mehanski prenos in električne povezave. Dobljeno električno napetost so preoblikovali oziroma preusmerili in pripeljali do porabnika – svetila. Cilj delavnice je bil spoznati postopek generiranja električne energije, zato so se udeleženci odpravili tudi v Svet energije (Krško) ter Muzej elektroprenosa Fala (Laško).

Udeležencem je bila ekskurzija zelo všeč, saj so spoznali, kako elektrarne delujejo ter koliko energije moramo proizvesti.

Na delavnici Obvladajmo elektroniko so si udeleženci odprli okno v svet elektronskih elementov ter spoznali njihove lastnosti in uporabo. S pomočjo računalniških simulacij so po korakih načrtali aktivni zvočnik ter ga izdelali. Zvočnik so nato preizkusili in izmerili njegove lastnosti, udeleženci so svoj zvočnik izdelali do te mere, da se ta poveže na njihov telefon in predvaja glasbo, ki si jo izberejo. Še bolj pomembno pa je, da so udeleženci spoznali, kako zvočniki delujejo. V okviru delavnice je bila organizirana tudi ekskurzija do podjetja Hella Saturnus Slovenija.

“Spoznal sem veliko novih ljudi, veliko novih stvari sem se naučil, kar je bil tudi razlog, da sem prišel. Po drugi strani so nam tudi mentorji radi pomagali, meni osebno je delavnica zelo všeč, jaz sem navdušen.”, je dejal udeleženec delavnice Obvladajmo elektroniko.

Udeleženci delavnice Digitalni radiologi so spoznali delo radiologov ter s pridobljenimi znanji zasnove rešitev na osnovi umetni inteligence tudi sami izdelali “digitalnega radiologa”. Digitalni radiolog je pravzaprav algoritem umetne inteligence, kateri so vedno uspešnejši pri diagnozi in prognozi bolezni. Po izdelavi svojega radiologa pa naloge še ni bilo konec, saj so udeleženci morali preveriti njegovo uspešnost! V sklopu delavnice so si ogledali tudi delo radiologov v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana.

“Ukvarjamo se z analizami medicinskih slik in programiranjem umetne inteligence v Pythonu. Poleg tega tudi 3D tiskamo izdelke, ki smo jih sami ustvarili.”, je dejal udeleženec delavnice Digitalni radiologi. Ena od udeleženk si je natisnila možgane.

Na delavnici Vitez brez volana so se udeleženci spoznali s področjem avtonomnih mobilnih sistemov in umetne inteligence. Delo je potekalo v skupinah na robotskih sesalnikih, ki so opremljeni s svojim vgradnim sistemom Raspberry Pi s kamero. Kamera na mobilnem sistemu je bila usmerjena proti stropu, kjer je bilo izdelano omrežje posebnih značk. Položaje značk so vpisali v program za lokalizacijo s strojnim vidom, ki je zaznaval položaje značk na sliki in ves čas sproti preračunaval lego mobilnega sistema v prostoru. Udeleženci so pripravili program za upravljanje z mobilnim sistemom s tipkovnico, informacijo o legi so nato uporabili pri pisanju regulacijskih algoritmov za avtonomno vožnjo mobilnega sistema med različnimi cilji v prostoru. S pomočjo senzorjev, ki so na robotskem sesalniku, so izvedli tudi algoritem za avtomatsko vodenje mobilnega sistema po črti in primerno delovanje v primeru detekcije ovir. Na delavnici so se spoznali tudi z osnovami razpoznavanja in sinteze govora, kar jim je omogočilo, da so izvedli sistem za glasovno sporazumevanje z mobilnim sistemom v slovenščini. Razpoznavalnik govora so uporabili tako, da je mobilni sistem ob prejetem glasovnem ukazu izvedel določeno akcijo, s sintetizatojem govora pa je mobilni sistem lahko tudi odgovoril uporabniku. Napisali so še različne algoritme za krmiljenje barvnega LED-traka, ki je bil nameščen na prednjem odbijaču mobilnega sistema in je s svetlobnimi znaki nakazoval trenutne akcije mobilnega sistema.

Eden izmed udeležencev je o delavnici povedal: “Predelujemo sesalce, da bodo bolj inteligentni. Nadgrajujemo jih tako, da se lahko premikajo z našimi glasovnimi ukazi. Veliko programiramo tako, da je zelo zabavno!”.

Udeleženci delavnice RoboSumo so se spoznali z uporabo in programiranjem klasičnih industrijskih in sodelujočih robotov. Po uvodnem predavanju, ki je zajemalo predstavitev robotike in robotskih terminov, so se udeleženci lotili praktičnega dela na sodelujočih robotih, kjer so izdelali delujočo robotsko aplikacijo. V nadaljevanju so se spoznali še z programiranjem mini sumo robotov (od osnovnega programa do taktike za sumo borbe) ter sodelovali na mini robo sumo turnirju! Udeleženci so v sklopu delavnice obiskali še Institut “Jožef Stefan”.

Udeleženci delavnice so se zelo veselili mini robo sumo turnirja, eden od udeležencev je dejal: “Letos sem prvič na RoboSumo delavnici, kjer delamo z majhnimi roboti. Komaj čakam na turnir!”.

Na delavnici ScratchMojstri so udeleženci spoznali osnove programiranja z bloki v programskih jezikih CODE, SCRATCH in MICRO:BIT. Četudi je Scratch v osnovi zelo uporaben za programiranje igric, so ga udeleženci uporabili za učenje tehnik programiranja. Udeleženci so se naučili risanja, uporabe zank, pogojnih stavkov, sporočil in kloniranja. Sestavili so zanimive programov iz področja geometrije, iteracij, rekurzije, dialogov ter kvizov. Udeleženci so dobili tudi mikro računalnik BBC Microbit s prikazovalnikom, na katerem so izvedli programe zapisane v Micro:bit-u. Na zaključku je vsak udeleženec predstavil svoj projekt.

Udeleženci delavnice Od elektronov do zvezd so spoznali osnovne gradnike elektronskih vezij in fizikalne zakone, na katerih funkcionirajo. Udeleženci so ugotovili, da isti zakoni določajo tudi delovanje nekaterih senzorjev ter nato sestavili senzor električnih vodnikov, skritih v zidovih. V okviru delavnice so si še pogledali kako z računalnikom rešiti matematične probleme, ki jih srečujemo pri načrtovanju vezij ter si ogledali eksperimentalni jedrski reaktor v Podgorici pri Ljubljani.

“Mislim, da je tabor odlična ideja, še posebej, ker spodbuja zanimanje mladih za temo inženirjev in elektrotehnike.”, je dejal eden izmed udeležencev, medtem ko je drugi dejal, da komaj čaka na vrnitev.

Na delavnici Od laserja do e-papirja so udeleženci izdelali pravi laserski merilnik razdalje, s katerim lahko izmerijo velikost svoje sobe ali denimo višino stropa. Vsak udeleženec se je naučil izdelovati elektroniko, spoznal se je z laserji ter e-papirjem in na koncu preizkusil natančnost svoje naprave.

“Zelo so mi všeč mentorji, ker so zelo zabavni.”, je dejal udeleženec delavnice Od laserja do e-papirja.

Udeleženci delavnice VIRTUALNO=ZABAVNO, ki jo fakulteta organizira v sodelovanju z Razvojnim centrom Sieva, je delavnice, kjer se udeleženci spoznavajo z novimi tehnologijami obogatene (AR; ang. augmented reality), mešane ((MR; ang. mixed reality) in navidezne resničnosti ((VR; ang. virtual reality). Udeleženci so bili deležni predavanj, preizkušanja VR in MR očal, sproščali so se ob igranju VR iger ter razvili svojo lastno AR aplikacija, pri kateri so uporabljali igralni pogon Unity in programsko orodje Vuforia.

Ena izmed udeleženk je dejala: “Naučila sem se veliko novega, predvsem uporabe različnih programov za 3D modeliranje.”

 

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411