• Meritev kakovosti električne energije na nizko- in srednje-napetostnih omrežjih

Oprema

SIEMOS PQ II

SIEMOS PQ II se uporablja za izvajanje meritev kakovosti električne energije na nizko- in srednje-napetostnih omrežjih. Oprema med drugim omogoča zaznavanje kratkih stikov v omrežju, shranjevanje trenutnih vrednosti izmeničnih ali enosmernih signalov (napetost, tok, moč), evalvacijo kakovosti napetosti skladno s standardi EN50160, IEC61000-2-2 in IEC61000-2-4, sprotno (v realnem času) analizo frekvence do 170 kHz, analize prehodnih pojavov, proučevanje električnih bremen, ocenjevanje energetske učinkovitosti. Razpon uporabe analizatorja je torej širok, temu primerne so tudi možnosti uporabe pri opravljanju raziskovalnega in projektnega dela.

Inštrument nadgrajuje obstoječi obseg merilnih inštrumentov laboratorija in dodaja nove funkcionalnosti. Pomembnejša dodana funkcionalnost je UMTS povezljivost inštrumenta, ki v praksi omogoča oddaljen dostop in sproten nadzor zajemanja merilnih podatkov ter sprotno spreminjanje parametrov zajemanja podatkov.

Tehnični podatki

Inštrument je sestavljen iz osrednje procesorske kartice za zajemanje podatkov v ustreznem ohišju in pomožne opreme, med drugim kompleten set tokovnih sond, pomožni materiala za priključevanje, kabelske povezave, UMTS modem in antena, kovček za prenašanje.
Inštrument omogoča naslednje intervale vzorčenja merilnih veličin: trenutne vrednosti z 200 ms do 3 sek, meritev frekvence pri 10 sek, meritev trenutnih vrednosti n x sek (1 sek do 30 min prosto).

Ostali tehnični podatki:

  • Analogen vhod AC/DC: 24 Bit A/D konverter, frekvenca vzorčenja 40,96 kHz, frekvenčne analize od DC do 20 kHz;
  • Digitalen vhod: sprejme morebiten zunanji AC ali DC prožilni pulz (12 – 250 V);
  • Ojačitvena kartica: 4 MHz, nivo ± 5 kV;
  • Spomin: 4 GB; razširljivo preko SD-kartice do 32 GB;
  • Povezljivost: USB 2.0, ethernet TCP/IP, WLAN / Wifi povezava, RS232 (DCF ali GPS ura);
  • UPS: vključen – napajanje do 3,5 ure.

Cena najema merilne opreme je 150 EUR/dan (cena ne zajema DDV).

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411