Laboratorij za metrologijoin kakovost

Osnovne raziskovalne aktivnosti se v Laboratoriju za metrologijo in kakovost (LMK) in Laboratoriju za električna merjenja (LELM) primarno nanašajo na razvoj novih merilnih in testnih (M&T) metod na področju temperaturnih in električnih meritev, električne varnosti ter na analizo merilne negotovosti. Vse aktivnosti so del skupnih projektov s priznanimi nacionalnimi merilnimi instituti, kot so npr. The Netherlands Measurement Institute, NMi, Delft, Nizozemska, Physicalisch Technische Bundesanstalt,PTB, Berlin, Nemčija, National Institute of Standards and Metrology, NIST, Gaithersburg, ZDA, in ostalimi.

Razvoj na področju M&T in razvoj na področju industrije sta osredotočena na razvoj novih M&T procedur, instrumentov in opreme. Pomemben del teh aktivnosti sta ovrednotenje in umerjanje na področju termometrije, ki vključuje kontaktna in brez kontaktna temperaturna merjena kot tudi merjenja vlage. Vse omenjene aktivnosti pokriva mednarodno priznana akreditacijska služba (Nizozemska akreditacijska služba, RvA), kar omogoča Laboratoriju za metrologijo in kakovost vlogo nosilca slovenskega nacionalnega merilnega etalona na področju termometrije.

Na področju električnih merjenj se razvijajo nove metode za analogne in digitalne pretvorbe ter nove metode glede električne varnosti. Tesno povezano z električno varnostjo je ocenjevanje skladnosti glede na evropsko nizko-napetostno direktivo.

Na vseh področjih osnovnih in praktičnih raziskav je vzpostavljeno tesno sodelovanje z industrijo v obliki skupnih raziskovalnih projektov, v obliki neposredne vpletenosti v industrijsko inženirske projekte in sodelovanja v mednarodnih projektih, kot sta npr. 5. okvirni program in EUROMET med-laboratorijske primerjave. Pomembni partnerji so poleg sodelovanja z industrijo tudi vladne institucije kot npr. Tržna inšpekcija, Slovenski meroslovni inštitut in ostali.

Spletna stran: http://www.lmk.si

Člani:

 • prof. dr. Dušan Agrež univ. dipl. inž. el.
 • izr. prof. dr. Gaber Begeš univ. dipl. inž. el.
 • prof. dr. Jovan Bojkovski univ. dipl. inž. el.
 • prof. dr. Janko Drnovšek univ. dipl. inž. el.
 • prof. dr. Gregor Geršak univ. dipl. inž. el.
 • izr. prof. dr. Domen Hudoklin univ. dipl. inž. el.
 • Andraž Janežič dipl. inž. el. (VS)
 • Janez Korošin
 • as. Vid Mlačnik mag. inž. el.
 • izr. prof. dr. Igor Pušnik univ. dipl. inž. el.
 • Marjan Slabe
 • as. Valentina Stanić mag. inž. el.
 • as. dr. Rok Tavčar mag. inž. el.
 • izr. prof. dr. Marko Tkalčič univ. dipl. inž. el.
 • as. Žan Tomazini mag. inž. el.
 • as. dr. Vincencij Žužek univ. dipl. inž. el.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411