3D zvok v multimediji

Opis predmeta

Vibracije in zvočno valovanje

·     propagacijske lastnosti zvoka

·     lastnosti medijev

·     karakteristike zvočnih izvorov

2. Zaznava zvoka in psihoakustika

3. Lokalizacija zvoka

·     medušesni časovni in amplitudni pojavi

·     spektralna vsebina

·     premiki glave in zvočnih izvorov

·     razdalja in reverberacija

4. Snemanje prostorskega zvoka

·     tehnike snemanja večkanalnega in prostorskega zvoka

·     zajem prenosnih funkcij glave (HRTF)

5. Predvajanje prostorskega zvoka

·     dvokanalni  stereo

·     večkanalni stereo in surround sistemi

·     implementacija prenosnih funkcij glave

·     uporaba digitalnih signalnih procesorjev

·     simulacija razdalje in reverberacije

6. Zvočni uporabniški vmesniki multimedijskih naprav

·     govorni vmesniki

·     negovorni zvočni vmesniki

·     sonifikacija

·     zvočne ikone

·     uporabniške metafore

 7. 3D zvočni uporabniški vmesniki multimedijskih naprav

·     prenosljive naprave

·     virtualna okolja

·     aeronavtika

·     vozila

·     slabovidni in slepi uporabniki

·     vmesniki možgani-računalnik

Cilji in kompetence

Širši vpogled v področje 3D zvoka in njegove uporabe v sodobnih multimedijskih storitvah in  napravah. Študentje naj spoznajo osnovne fizikalne značilnosti zvočnega valovanja v različnih medijih in prostorih ter sposobnosti dojemanja in lokalizacije zvoka pri ljudeh. Osvojijo tudi znanja s področja zajema in implementacije 3D zvoka ter njegove uporabe v interakciji med uporabnikom in sodobnimi multimedijskimi napravami.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami, in laboratorijske vaje, kjer nekaj problemov spozna tudi praktično in jih skuša v duhu timskega dela reševati.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

–          opisati osnovne lastnosti in zakonitosti zvočnega valovanja v prostoru,

–          razložiti mehanizme lokalizacije prostorskega zvoka pri človeku,

–          razložiti tehnike snemanja 3D zvoka,

–          razložiti tehnike obdelave 3D zvoka,

–          razložiti tehnike generacije 3D zvoka s pomočjo digitalnega signalnega procesiranja,

–          razložiti tehnike predvajanja 3D zvoka s pomočjo različnih konfiguracij zvočnikov,

–         opisati kategorije in specifike različnih zvočnih uporabniških vmesnikov, ki temeljijo   na uporabi 3D zvoka

Reference nosilca

1.      SODNIK, Jaka, TOMAŽIČ, Sašo. Spatial auditory human-computer interfaces, SpringerBriefs in Computer Science, (objavljeno september 2015).

2.      JAKUS, Grega, DICKE, Christina, SODNIK, Jaka. A 2.user study of auditory, head-up and multi-modal displays in vehicles. Applied Ergonomics, ISSN 0003-6870. [Print ed.], Jan. 2015, vol. 46, pt. A, str. 184-192, ilustr. http://dx.doi.org/10.1016/j.apergo.2014.08.008, doi: 10.1016/j.apergo.2014.08.008. [COBISS.SI-ID 10729812]SODNIK, Jaka, SUŠNIK, Rudolf, ŠTULAR, Mitja, TOMAŽIČ, Sašo. Spatial sound resolution of an interpolated HRIR library. Appl. Acoust.. [Print ed.], Nov. 2005, vol. 66, no. 11, str. 1219-1234, ilustr. [COBISS.SI-ID 4991572]

3.      SODNIK, Jaka, JAKUS, Grega, TOMAŽIČ, Sašo. Multiple spatial sounds in hierarchical menu navigation for visually impaired computer users. International journal of human-computer studies, ISSN 1071-5819, Jan.-Feb. 2011, vol. 69, no. 1/2, str. 100-112, ilustr. [COBISS.SI-ID 8085332]

4.      SODNIK, Jaka, DICKE, Christina, TOMAŽIČ, Sašo, BILLINGHURST, Mark. A user study of auditory versus visual interfaces for use while driving. International journal of human-computer studies, ISSN 1071-5819, May 2008, vol. 66, no. 5, str. 318-332, ilustr. [COBISS.SI-ID 6450004], [JCR, SNIP, WoS do 8. 7. 2015: št. citatov (TC): 14, čistih citatov (CI): 12, normirano št. čistih citatov (NC): 48, Scopus do 8. 7. 2015: št. citatov (TC): 38, čistih citatov (CI): 30, normirano št. čistih citatov (NC): 119]

Celotna bibliografija je dostopna na SICRISu:

http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20150824114353-23408.html.

Temeljni viri in literatura

1.      Sodnik J, Tomažič S: Spatial auditory human-computer interfaces, SpringerBriefs in Computer Science, september 2015.

2.       Begault R. Durand: 3D Sound for Virtual Reality and Multimedia, Academic Press, Inc. UK, 1994.

3        Rumsey F: Spatial Audio (Music Technology), Elsevier, 2005.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411