3D zvok v multimediji

Opis predmeta

Vibracije in zvočno valovanje

·     propagacijske lastnosti zvoka

·     lastnosti medijev

·     karakteristike zvočnih izvorov

2. Zaznava zvoka in psihoakustika

3. Lokalizacija zvoka

·     medušesni časovni in amplitudni pojavi

·     spektralna vsebina

·     premiki glave in zvočnih izvorov

·     razdalja in reverberacija

4. Snemanje prostorskega zvoka

·     tehnike snemanja večkanalnega in prostorskega zvoka

·     zajem prenosnih funkcij glave (HRTF)

5. Predvajanje prostorskega zvoka

·     dvokanalni  stereo

·     večkanalni stereo in surround sistemi

·     implementacija prenosnih funkcij glave

·     uporaba digitalnih signalnih procesorjev

·     simulacija razdalje in reverberacije

6. Zvočni uporabniški vmesniki multimedijskih naprav

·     govorni vmesniki

·     negovorni zvočni vmesniki

·     sonifikacija

·     zvočne ikone

·     uporabniške metafore

 7. 3D zvočni uporabniški vmesniki multimedijskih naprav

·     prenosljive naprave

·     virtualna okolja

·     aeronavtika

·     vozila

·     slabovidni in slepi uporabniki

·     vmesniki možgani-računalnik

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Širši vpogled v področje 3D zvoka in njegove uporabe v sodobnih multimedijskih storitvah in  napravah. Študentje naj spoznajo osnovne fizikalne značilnosti zvočnega valovanja v različnih medijih in prostorih ter sposobnosti dojemanja in lokalizacije zvoka pri ljudeh. Osvojijo tudi znanja s področja zajema in implementacije 3D zvoka ter njegove uporabe v interakciji med uporabnikom in sodobnimi multimedijskimi napravami.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami, in laboratorijske vaje, kjer nekaj problemov spozna tudi praktično in jih skuša v duhu timskega dela reševati.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

–          opisati osnovne lastnosti in zakonitosti zvočnega valovanja v prostoru,

–          razložiti mehanizme lokalizacije prostorskega zvoka pri človeku,

–          razložiti tehnike snemanja 3D zvoka,

–          razložiti tehnike obdelave 3D zvoka,

–          razložiti tehnike generacije 3D zvoka s pomočjo digitalnega signalnega procesiranja,

–          razložiti tehnike predvajanja 3D zvoka s pomočjo različnih konfiguracij zvočnikov,

–         opisati kategorije in specifike različnih zvočnih uporabniških vmesnikov, ki temeljijo   na uporabi 3D zvoka

Temeljni viri in literatura

1.      Sodnik J, Tomažič S: Spatial auditory human-computer interfaces, SpringerBriefs in Computer Science, september 2015.

2.       Begault R. Durand: 3D Sound for Virtual Reality and Multimedia, Academic Press, Inc. UK, 1994.

3        Rumsey F: Spatial Audio (Music Technology), Elsevier, 2005.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411