Aktivna distribucijska omrežja

Opis predmeta

Posledice naraščajoče skrbi za okolje, splošno pomanjkanje energije v zahodni Evropi, dostopnost nekaterih novih tehnologij za proizvodnje električne energije, vključevanje razpršenih virov energije – RV v distribucijska omrežja.

Postopen prehod klasičnega pasivnega distribucijskega omrežja v aktivno omrežje z viri na strani porabe, določitev koncepta aktivnega distribucijskega omrežja. Pregled razpršenih virov, zahteve pri vključevanju in ocena potencialov v Sloveniji. Vpliv razpršenih virov na obratovanje distribucijskega omrežja; napetostne razmere, pretoki moči, jalova energija, kakovost električne energije, delovanje zaščite, vodenje, vzdrževanje in načrtovanje.

Temeljne tehnologije, ki omogočajo delovanje aktivnega omrežja: viri električne energije z možnostjo krmiljenja, hranilniki električne energije, sodobne kompenzacijske naprave, napredne informacijske in komunikacijske tehnologije.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Študent bo spoznal vpliv razpršenih virov na načrtovanje in obratovanje distribucijskih omrežij. Pridobil bo osnovno znanje o tehnologijah in konceptih pametnih omrežij.

Metode poučevanja in učenja

Seminar, konzultacije.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študent bo razumel vpliv razpršenih virov na obratovanje distribucijskega omrežja.

Uporaba:

uporaba v praksi pri načrtovanju omrežja in vključevanju razpršenih virov.

Refleksija:

Razumevanje povezave novimi tehnologijami in strukturo elektroenergetskega omrežja.

Prenosljive spretnosti:

Znanje o načrtovanju in obratovanju distribucijskega omrežja.

Temeljni viri in literatura

Papič I et al. (2012) Program razvoja pametnih omrežij v Sloveniji, 1. del Distribucijsko omrežje. Fakulteta za elektrotehniko – Elektroinštitut Milan Vidmar, Ljubljana

EU Commission (2009-2014) Metamorphosis of Power Distribution: System Services from Photovoltaics – MetaPV. The seventh Framework Programme, Brussels

EU Commission (2006) Vision and Strategy for European Electricity Networks of the Future. European SmartGrids Technology Platform, Brussels

Jenkins N, Allan R, Crossley P, Kirschen D, Strbac G (2000) Embedded generation. IEE, London

 

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411