Ambientna inteligenca

Opis predmeta

Pametni multimedijski senzorji s sposobnostjo zajemanja, shranjevanja in obdelave avdio in video signalov za razpoznavo položaja in interakcije. Inteligenca naravnih in umetnih sistemov. Uporabniku prilagojena interakcija, ki omogoča preprost dostop do multimedijskih okoljih (iskanje, raziskovanje, manipulacijo in nadzor medijev in naprav). Multimodalnost: uporaba različnih vrst senzorjev (kamera, mikrofon, senzorji pospeška , itd). Interakcija med napravami. Vizualizacija in animacija zaznavanja, odločanje in implicitne interakcije, ki podpirajo uporabnikovo razumevanje in napoved obnašanja sistema. Vrednotenje različnih naprednih multimedijskih pristopov za interakcije z gestami, z dotikom in oprijemljivimi vmesniki. Problematika izvedbe multimedijskega sistema za delo v realnem času. Aplikacije, ambientne tehnologije, ambietne igre, inteligentna okolja za izobraževanje, ambietna predstavitev umetnosti in kulturne dediščine.

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je predstaviti interdisciplinarno področje, kjer študent na izbranem primeru integrira in nadgradi znanja o ambientni inteligenci.

Razumevanje inteligence v sodobnih informacijsko-komunikacijskih in multimedijskih sistemih v odnosu do uporabnika.

Metode poučevanja in učenja

Konzultacije in mentorirano projektno delo.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

Razumeti vlogo komunikacijsko-informacijskih tehnologij in multimedijskih tehnologij ter njihovo uporabo v različnih pametnih okoljih.

Uporaba mentalnega modela uporabnika v okoljih z ambientno inteligenco in multimedijsko podporo.

Poznati osnove umetne inteligence in osnove medčloveškega komuniciranja.

Uporaba modeliranja interakcije uporabnika s tehnologijo.

Reference nosilca

  1. ZAJC, Matej, ISTENIČ STARČIČ, Andreja, LEBENIČNIK, Maja, GAČNIK, Mateja, Tablet Game-Supported Speech Therapy Embedded in Children’s Popular Practices. Behaviour and Information Technology. 2018. Accepted for publication.
  2. GAČNIK, Mateja, ISTENIČ STARČIČ, Andreja, ZALETELJ, Janez, ZAJC, Matej. User-centred app design for speech sound disorders interventions with tablet computers. Universal access in the information society, ISSN 1615-5289, 2017, letn. 16.
  3. ZAJC, Matej, ISTENIČ STARČIČ, Andreja. Potentials of the Tangible User Interface (TUI) in enhancing inclusion of people with special needs in the ICT-assisted learning and e-accessibility. Lect. notes comput. sci., 2012, str. 261-270.
  4. ISTENIČ STARČIČ, Andreja, COTIČ, Mara, ZAJC, Matej. Design-based research on the use of a tangible user interface for geometry teaching in an inclusive classroom. British journal of educational technology, ISSN 0007-1013, 2013, 44, 5, str. 729-744.
  5. PLESNIK, Emil, MALGINA, Olga, TASIČ, Jurij F., and ZAJC, Matej. Detection of the electrocardiogram fiducial points in the phase space using the euclidian distance measure. Medical engineering & physics, ISSN 1350-4533. [Print ed.], May 2012, vol. 34, no. 4, str. 524-529, ilustr.  http://dx.doi.org/10.1016/j.medengphy.2012.01.005, doi: 10.1016/j.medengphy.2012.01.005.

Temeljni viri in literatura

[1] Nakashima H, Hamid A, Augusto JC (2009) Handbook of ambient intelligence and smart environments. Springer

[2] Damiani E, Jeong J (2009) Multimedia techniques for device and ambient intelligence. Springer

[3] Aghajan H, Augusto JC, López-Cózar Delgado R (eds) (2009) Human-centric interfaces for ambient intelligence. Academic Press.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411