Angleški jezik

Opis predmeta

Slovnica:

– pregled časov in najpogostejše napake

– predlogi

– tvorba vprašanj

– modalni glagoli, frazni glagoli

– predložne zveze

– števila in števniki, gibanja

– pasiv

– pogojniki

 

Besedišče:

– vljudnostne fraze

– izmenjava informacij: informacije o fakulteti in študiju, predmetnik, podiplomski študij, študij v tujini, mednarodne izmenjave

Jezik e-pisem

– jezik strokovnih predstavitev

– korespondenca in telefoniranje: novosti in spremembe

– strokovno izrazje: strokovni izrazi s področja elektrotehnike in multimedije

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Cilj predmeta Angleški jezik je  poglobiti splošno jezikovno znanje študentov in veščine pisanja, branja, govorjenja in poslušanja. Predmet daje osnove slovnice in besedišča, da bi jo študenti uporabljali v naštetih jezikovnih veščinah. Študenti bodo razvijali bralno razumevanje strokovnih besedil in pisali pisma (poslovna korespondenca; jezikovni registri; uradno, pol-uradno, neuradno pisanje). Razvijali bodo specifične poslovne komunikacijske spretnosti (telefoniranje, elektronska pošta, neformalni pogovori, ustna predstavitev iz področja elektrotehnike, napisali bodo CV in spremno pismo ter se pripraviti za razgovor na razpisano delovno mesto).

Metode poučevanja in učenja

– predavanja

– lektorske vaje

– delo v parih in skupinah

– problemsko zasnovano učenje jezika in analiza študijskih primerov

– ustne predstavitve

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu  naj bi bili študenti zmožni:

 • predstaviti izbran problem iz elektrotehnike v angleščini,
 • razločevati med različnimi jezikovnimi registri v angleščini,
 • uporabiti obravnavano besedišče in slovnico ang.j.,
 • napisati CV in spremno pismo v angleščini,
 • poročati o prebrani vsebini v angleščini

Temeljni viri in literatura

– posebej pripravljeni materiali

– aktualni strokovni članki

– Brieger, N. in A. Pohl. 2002. Technical English Vocabulary and Grammar. Summertown: Summertown Publishing Limited.

– Bigwood, Sally in Melissa Spore. 2003. Presenting Nu,bers, Tables, and Charts. New York: Oxford University Press.

– EVROTERM. Večjezična terminološka baza izrazov Evropske unije. Dostopno na: evroterm.gov.si

– Cambridge Dictionary Online. Dostopno na http://dictionary.cambridge.org/

– McCarthy, Michael in Felicity O'Dell. 2008. Academic Vocabulary in Use. Cambridge University Press.

– McCarthy, Michael in Felicity O'Dell. 2001. Test Your English Vocabulary in Use. Upper-intermediate. Cambridge University Press.

-Ricca-McCarthy, Tom in Michael Duckworth. English for Telecoms and Imformation Technology. 2009. Oxford University Press.

Raymond Murphy. English Grammar in Use, 1985 Cambridge University Press.

 

Readings and materials:

 • specially prepared materials
 • current professional articles/papers
 • Brieger, N. and A. Pohl. 2002. Technical English Vocabulary and Grammar. Summertown: Summertown Publishing Limited.
 • Bigwood, Sally and Melissa Spore. 2003. Presenting Numbers, Tables, and Charts. New York: Oxford University Press.
 • EVROTERM. Multilanguage terminology database of the EU. Accessible at: evroterm.gov.si
 • Cambridge Dictionary Online. Dostopno na http://dictionary.cambridge.org/
 • McCarthy, Michael and Felicity O'Dell. 2008. Academic Vocabulary in Use. Cambridge University Press.
 • McCarthy, Michael and Felicity O'Dell. 2001. Test Your English Vocabulary in Use. Upperintermediate. Cambridge University Press.
 • RiccaMcCarthy, Tom and Michael Duckworth. English for Telecoms and Information Technology. 2009. Oxford University Press.
 • Raymond Murphy. English Grammar in Use, 1985 Cambridge University Press.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411