Biološki sistemi

Opis predmeta

Teorije nastanka in razvoja življenja. Termodinamika bioloških sistemov. Osnove kemije bioloških sistemov. Samoorganizacija. Molekularna genetika. Zgradba, rast in delitev biološke celice. Celična membrana. Pretvorbe energije v biologiji. Biološki regulacijski sistemi in homeostaza. Pregled fizioloških sistemov pri človeku. Sestava, funkcije in kroženje krvi. Imunski sistem. Pretok snovi v bioloških sistemih. Populacijska dinamika. Deterministični kaos in fraktali v biologiji.

Cilji in kompetence

Predstavitev bioloških sistemov z vidika tehnike, analiza učinkov električnih tokov in elektromagnetnih polj na biološke sisteme.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, individualne naloge, vodeni individualni študij, laboratorijske vaje.

Predvideni študijski rezultati

Integrirati znanje fiziologije živih organizmov z inženirskega stališča in uporabiti inženirsko znanje za reševanje biomedicinskih problemov.

Reference nosilca

JARM, Tomaž, ČEMAŽAR, Maja, MIKLAVČIČ, Damijan, SERŠA, Gregor. Antivascular effects of electrochemotherapy : implications in treatment of bleeding metastases. Expert review of anticancer therapy, 2010, vol. 10, no. 5, str. 729-746.

YARMUSH, Martin L., GOLBERG, Alexander, SERŠA, Gregor, KOTNIK, Tadej, MIKLAVČIČ, Damijan. Electroporation-based technologies for medicine: principles, applications, and challenges. Annual review of biomedical engineering, 2014, vol. 16, str. 295-320.

SERŠA, Gregor, TEISSIE, Justin, ČEMAŽAR, Maja, SIGNORI, Emanuella, KAMENŠEK, Urška, MARSHALL, Guillermo, MIKLAVČIČ, Damijan. Electrochemotherapy of tumors as in situ vaccination boosted by immunogene electrotransfer. Cancer immunology and immunotherapy, 2015, vol. 64, no. 10, str. 1315-1327.

ZOREC, Barbara, PRÉAT, Véronique, MIKLAVČIČ, Damijan, PAVŠELJ, Nataša. Active enhancement methods for intra- and transdermal drug delivery: a review. Zdravniški vestnik, 2013, letn. 82, št. 5, str. 339-356.

MALI, Barbara, JARM, Tomaž, SNOJ, Marko, SERŠA, Gregor, MIKLAVČIČ, Damijan. Antitumor effectiveness of electrochemotherapy: a systematic review and meta-analysis. European journal of surgical oncology, 2013, vol. 39, no. 1, str. 4-16.

 

KOTNIK, Tadej, PUCIHAR, Gorazd, MIKLAVČIČ, Damijan. Induced transmembrane voltage and its correlation with electroporation-mediated molecular transport. The journal of membrane biology, 2010, vol. 236, no. 1, str. 3-13.

KOTNIK, Tadej, KRAMAR, Peter, PUCIHAR, Gorazd, MIKLAVČIČ, Damijan, TAREK, Mounir. Cell membrane electroporation. Part 1, The phenomenon. IEEE electrical insulation magazine, 2012, vol. 28, no. 5, str. 14-23.

KOTNIK, Tadej. Lightning-triggered electroporation and electrofusion as possible contributors to natural horizontal gene transfer. Physics of life reviews, 2013, vol. 10, no. 3, str. 351-370.

YARMUSH, Martin L., GOLBERG, Alexander, SERŠA, Gregor, KOTNIK, Tadej, MIKLAVČIČ, Damijan. Electroporation-based technologies for medicine : principles, applications, and challenges. Annual review of biomedical engineering, 2014, vol. 16, str. 295-320.

KOTNIK, Tadej, FREY, Wolfgang, SACK, Martin, HABERL MEGLIČ, Saša, PETERKA, Matjaž, MIKLAVČIČ, Damijan. Electroporation-based applications in biotechnology. Trends in biotechnology, 2015, vol. 33, no. 8, str. 480-488.

Temeljni viri in literatura

Tadej Kotnik, Damijan Miklavčič. Biološki sistemi, 2. izdaja. 2016, Založba FE, Ljubljana

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411