Biomedicinske slikovne tehnologije

Opis predmeta

Pridobivanje biomedicinskih slik:

digitalna fotografija in video kamere, optične tehnike, mikroskopske tehnike, rentgensko slikanje in računalniška tomografija, magnetno resonančno slikanje,  ultrazvok, sodobne slikovne tehnike – fizikalni principi, tehnologije in geometrije zajemanja, izvedbe in lastnosti naprav za zajemanje slik, nepravilnosti in kakovost slik.

Obnova, rekonstrukcija in kalibracija slik: modeliranje in ocenjevanje šuma, glajenje in ostrenje slik, statistično in prilagodljivo filtriranje, postopki za rekonstrukcijo slik, kalibracija in obnova intenzitet, geometrijska kalibracija slik.

Poravnava in integracija slik:

delitev in uporaba postopkov poravnav, modeliranje geometrijskih preslikav in deformacij, poravnava na osnovi kontrolnih točk, poravnava na osnovi podobnosti, mere podobnosti in optimizacijski postopki, analiziranje in vrednotenje postopkov poravnav, primeri integracije slik.

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 2. stopnja

Cilji in kompetence

Spoznati naprave in tehnologije za pridobivanje biomedicinskih slik ter postopke za njihovo obnovo, rekonstrukcijo, kalibracijo in integracijo.

Metode poučevanja in učenja

Teoretične osnove, postopke in primere uporabe študentje spoznajo na predavanjih, praktična znanja pa pridobijo z reševanjem nalog na laboratorijskih vajah.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

 • razložiti fizikalna ozadja tehnik za zajemanje biomedicinskih slik
 • opisati tehnološke omejitve in nepopolnosti
 • interpretirati informacijsko vsebino biomedicinskih slik
 • obdelovati digitalne slike z računalniškimi algoritmi
 • izvesti kalibracijo in integracijo slik različnih modalitet
 • vrednotiti kakovost slik

Temeljni viri in literatura

 1. Boštjan Likar in Miran Bürmen, Izročki predavanj pri predmetu Biomedicinske slikovne tehnike, Elektronsko gradivo, 2017.
 2. Miran Bürmen, Navodila za laboratorijske vaje pri predmetu Biomedicinske slikovne tehnike, Elektronsko gradivo, 2017.
 3. Miran Bürmen, Uvod v programski jezik Python, Založba FE, 2016.
 4. Boštjan Likar, Biomedicinska slikovna informatika in diagnostika, Založba FE in FRI, 2008.
 5. Jerry L. Prince, Jonathan Links, Medical Imaging Signals and Systems, Prentice Hall, 2nd edition, 2014.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411