Brezžična senzorska omrežja

Opis predmeta

Poglavja predavanj:

 1. Zgradba omrežnega priključka (senzorja)
 2. Arhitektura senzorskega omrežja
 3. Fizični nivo
 4. Poimenovanje in naslavljanje
 5. Časovna sinhronizacija
 6. Določanje pozicije v prostoru
 7. Topologija omrežja
 8. Usmerjevalni protokoli
 9. Podatkovno in vsebinsko usmerjena omrežja
 10. Transportni protokoli

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študentom računalništva in informatike predstaviti senzorska omrežja. Poudarek je na posebnostih senzorskih omrežij, ki se od običajnih razlikujejo po omejeni moči procesorja ter omejeni energiji za napajanje.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, računske vaje z ustnimi nastopi. Poseben poudarek je na sprotnem študiju in na laboratorijskem delu pri vajah.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Po uspešno opravljenem modulu na bi bili študenti zmožni:

 • izkazati znanje in razumevanje osnovnih principov senzorskih omrežij

 • uporabiti postopke časovne sinhronizacije,

 • določiti pozicijo senzorja v prostoru,

 • zasnovati enostavno topologijo senzorskega omrežja,

 • uporabiti ustrezen usmerjevalni protokol,

 • izbrati ustrezen transportni protokol,

 • razlikovati med podatkovno in vsebinsko usmerjenimi omrežji.

 

Uporaba: Uporaba senzorskih omrežij pri raznih pogojih uporabe (v industriji, pri zajemanju podatkov na širokem področju, v domu, …).

Refleksija: Spoznavanje in razumevanje uglašenosti med teorijo in njeno aplikacijo na konkretnih primerih s področja senzorskih omrežij.

Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en

predmet: Reševanje drugih konceptualno sorodnih problemov s področja komunikacije in zajemanja podatkov.

Temeljni viri in literatura

 1. Holger Karl, Andreas Willig, “Protocols and Architectures for Wireless Sensor Networks ”, Wiley, 2007, ISBN: 0470519231
 2. Waltenegus Dargie, Christian Poellabauer , Fundamentals of Wireless Sensor Networks: Theory and Practice, Wiley , 2010, ISBN: 978-0-470-99765-9

Dodatna literatura:

 1. Ibrahiem M. M. El Emary,‎ S. Ramakrishnan, "Wireless Sensor Networks: From Theory to Applications", CRC Press, 2013, ISBN-10: 1466518103

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411