Brezžična senzorska omrežja

Opis predmeta

Poglavja predavanj:

 1. Zgradba omrežnega priključka (senzorja)
 2. Arhitektura senzorskega omrežja
 3. Fizični nivo
 4. Poimenovanje in naslavljanje
 5. Časovna sinhronizacija
 6. Določanje pozicije v prostoru
 7. Topologija omrežja
 8. Usmerjevalni protokoli
 9. Podatkovno in vsebinsko usmerjena omrežja
 10. Transportni protokoli

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študentom računalništva in informatike predstaviti senzorska omrežja. Poudarek je na posebnostih senzorskih omrežij, ki se od običajnih razlikujejo po omejeni moči procesorja ter omejeni energiji za napajanje.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, računske vaje z ustnimi nastopi. Poseben poudarek je na sprotnem študiju in na laboratorijskem delu pri vajah.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Po uspešno opravljenem modulu na bi bili študenti zmožni:

 • izkazati znanje in razumevanje osnovnih principov senzorskih omrežij

 • uporabiti postopke časovne sinhronizacije,

 • določiti pozicijo senzorja v prostoru,

 • zasnovati enostavno topologijo senzorskega omrežja,

 • uporabiti ustrezen usmerjevalni protokol,

 • izbrati ustrezen transportni protokol,

 • razlikovati med podatkovno in vsebinsko usmerjenimi omrežji.

 

Uporaba: Uporaba senzorskih omrežij pri raznih pogojih uporabe (v industriji, pri zajemanju podatkov na širokem področju, v domu, …).

Refleksija: Spoznavanje in razumevanje uglašenosti med teorijo in njeno aplikacijo na konkretnih primerih s področja senzorskih omrežij.

Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en

predmet: Reševanje drugih konceptualno sorodnih problemov s področja komunikacije in zajemanja podatkov.

Reference nosilca

VASYLCHENKOVA, Anastasiia, MRAZ, Miha, ZIMIC, Nikolaj, MOŠKON, Miha. Classical mechanics approach applied to analysis of genetic oscillators. IEEE/ACM transactions on computational biology and bioinformatics, ISSN 1545-5963. [Print ed.], May/Jun. 2017, vol. 14, no. 3, str. 721-727,

BORDON, Jure, MOŠKON, Miha, ZIMIC, Nikolaj, MRAZ, Miha. Fuzzy logic as a computational tool for quantitative modelling of biological systems with uncertain kinetic data. IEEE/ACM transactions on computational biology and bioinformatics, ISSN 1545-5963. [Print ed.], 2015, vol. 12, no. 5, str. 1199-120

PETRONI, Mattia, ZIMIC, Nikolaj, MRAZ, Miha, MOŠKON, Miha. Stochastic simulation algorithm for gene regulatory networks with multiple binding sites. Journal of computational biology, ISSN 1066-5277. [Print ed.], Mar. 2015, vol. 22, no. 3, str. 218-226,

ŠOBERL, Domen, ZIMIC, Nikolaj, LEONARDIS, Aleš, KRIVIC, Jaka, MOŠKON, Miha. Hardware implementation of FAST algorithm for mobile applications. Journal of signal processing systems for signal, image, and video technology, ISSN 1939-8018. [Print ed.], 2015, vol. 79, no. 3, str. 247-256,

PEČAR, Primož, MRAZ, Miha, ZIMIC, Nikolaj, JANEŽ, Miha, LEBAR BAJEC, Iztok. Solving the ternary quantum-dot cellular automata logic gate problem by means of adiabatic switching. Japanese journal of applied physics, ISSN 0021-4922, 2008, vol. 47, no. 6, str. 5000-5006

Temeljni viri in literatura

 1. Holger Karl, Andreas Willig, “Protocols and Architectures for Wireless Sensor Networks ”, Wiley, 2007, ISBN: 0470519231
 2. Waltenegus Dargie, Christian Poellabauer , Fundamentals of Wireless Sensor Networks: Theory and Practice, Wiley , 2010, ISBN: 978-0-470-99765-9

Dodatna literatura:

 1. Ibrahiem M. M. El Emary,‎ S. Ramakrishnan, "Wireless Sensor Networks: From Theory to Applications", CRC Press, 2013, ISBN-10: 1466518103

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411