Digitalna integrirana vezja in sistemi

Opis predmeta

Tehnološke izvedbe kompleksnih digitalnih integriranih vezij in sistemov: standardne celice, polja vrat, vezja FPGA.

CMOS inverter: zasnova, izvedba, prenosna karakteristika, šumne meje, zakasnitve, poraba moči.

Zasnova kombinacijskih vezij CMOS v različnih tehnologijah.

Zasnova sekvenčnih vezij CMOS v različnih tehnologijah.

Zasnova osnovnih aritmetično logičnih gradnikov: seštevalniki, množilniki, pomikalni registri.

Zasnova in izvedba pomnilniških vezij SRAM, DRAM, DDRAM, SDRAM in drugih.

Zasnova in izvedba mikroprocesorskega sistema v tehnologiji ASIC.

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 2. stopnja

Cilji in kompetence

Predmet podaja temeljna znanja s področja digitalnih integriranih vezij in sistemov. Pridobljena znanja so temelj za snovanje digitalnih integriranih vezij od najnižjega tranzistoskega nivoja do sistemskega opisa v jezikih za opis delovanje vezij.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja in laboratorijske vaje.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

  • izračunati občutljivost in šumne meje digitalnega vezja,
  • opisati delovanje kompleksnih digitalnih integriranih vezij in sistemov v visokonivojskem jeziku,
  • izvesti vse načrtovalske korake za izvedbo v izbrani ciljni tehnologiji,
  • načrtovati testiranje realiziranega vezja.

Temeljni viri in literatura

  1. TOKHEIM, Roger. Digital Electronics: Principles and Applications, McGraw-Hill, 2014.
  2. NEAMEN, Donald A. Microelectronics: Circuit Analysis and Design, 4th Edition, McGraw-Hill, 2011.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411