Digitalne komunikacije

Opis predmeta

Osnovne omejitve pri prenosu analognih signalov: spekter signala, popačenja na kanalu in šum. Modeli prenosnega kanala: žični kanal in mobilni radijski kanal. Amplitudna, fazna in  frekvenčna  modulacija. Frekvenčno razvrščanje  RF signalov in uporaba mešalnika. Vzorčenje in kvantizacija signalov.

Prenos podatkov z impulzi v osnovnem pasu. Intersimbolna interferenca in ekvalizacija v sprejemniku.

Zaščitno kodiranje na kanalu, zaznavanje napak  in korekcija napak. Blokovne in konvolucijske kode.

Binarni in večznakovni digitalni modulacijski postopki: amplitudni, fazni, frekvenčni in kombinirani. Modulacija z več nosilci.

Komunikacije po skupnem mediju in delitev prenosnih kapacitet. Prostorski, frekvenčni, časovni in kodni sodostop. Postopki zaseganja kanala: statično, naključno in na zahtevo.

Komunikacija z  več-antenskimi sistemi (MIMO).

Prenosni postopki v digitalni radiodifuziji (DAB in DVB).  Prenosni postopki v  žičnih in radijskih dostopovnih omrežjih (DSL, GSM .. 5G).

Predmet učimo na programih

Aplikativna elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Pridobitev temeljnih znanj o delovanju digitalnih žičnih in radijskih prenosnih sistemov.

Predmet podaja znanja o omejitvah prenosnega kanala in postopkih obdelave komunikacijskih signalov, ki so potrebni za učinkovito uporabo prenosne kapacitete razpoložljivega fizikalnega komunikacijskega kanala.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja in laboratorijske vaje.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

  • opisati osnovne gradnike v verigi povezav fizičnega komunikacijskega sloja,
  • razložiti digitalne modulacijske postopke in postopke kodiranja,
  • primerjati postopke sodostopa do skupnega fizičnega medija,
  • načrtovati prenosne zmogljivosti komunikacijskih povezav,
  • pojasniti delovanje prenosnih sistemov v praksi.

Temeljni viri in literatura

  1. Sašo Tomažič, Digitalne komunikacije, Založba FE, 2014.
  2. Anton Umek, Digitalne komunikacije: študijsko gradivo in navodila za laboratorijske vaje. Ljubljana, 2012,
  3. Andy Bateman, Digital Communications: Design for the Real Word, Addison Wesley, 1999.
  4. Bernard Sklar, Digital Communications: Fundamentals and Applications, Prentice Hall, 2001.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411