Digitalne storitve in aplikacije

Opis predmeta

Digitalna transformacija

Internet stvari, delovanje, uporaba in varnost

Storitve v oblaku in virtualizacija

Razvoj spletnih rešitev client-side in server-side

Evolucija sistemov govornih storitev

SIP in WebRTC

Konvergenčna omrežja FMC/IMS/EPS, mobilna omrežja 5G

NBIoT, LoRa

Evolucija sistemov RTV, IPTV in DVBx in over-the-top

Predmet učimo na programih

Aplikativna elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je podati pregled evolucije tradicionalnih omrežij v konvergentna paketna, interaktivna multimedijska omrežja.

Podati načine za uvajanje novih storitev v omrežnih rešitvah. Pregled arhitektur in protokolov v FMC, IMS, EPC ter standardizacije.

Podati pregled primerov digitalnih storitev in aplikacij za različna ciljna področja.

Prikazati praktične pristope k razvoju spletnih in drugih konvergenčnih aplikacij.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami, ter laboratorijske vaje, kjer probleme spozna tudi praktično in jih v timu rešuje skozi projektno delo. Del pedagoškega procesa bo izveden s pomočjo IKT tehnologij in možnosti, ki jih ponujajo. Ogledi in vabljeni predavatelji.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

– navesti elemente arhitekture omrežji za govorne komunikacije VoIP in sistema EPS ter opisati njihov namen in delovanje pri zagotavljanju storitev,

-razlikovati med nalogami transportne in signalizacijske plasti,

– pojasniti delovanje protokola SIP in opisati njegovo vlogo,

– primerjati načine zagotavljanja storitev v oblaku,

– zasnovati in izdelati prototip IoT rešitve,

– zasnovati in izdelati spletni uporabniški in zaledni del spletne aplikacije,

– izbrati ustrezne tipe storitev v oblaku v izbranem poslovnem okolju.

Reference nosilca

 1. KOS, Andrej, VOLK, Mojca, BEŠTER, Janez. Quality assurance in the IMS-based NGN environment. V: CRANLEY, Nicola (ur.), MURPHY, Liam (ur.). Handbook of research on wireless multimedia : quality of service and solutions. Hershey; New York: Information Science Reference, cop. 2009, str. 240-257, ilustr.
 2. PUSTIŠEK, Matevž, BERISTAIN, Andoni, KOS, Andrej. Challenges in wearable devices based pervasive wellbeing monitoring. V: 2015 International Conference on Identification, Information and Knowledge in the Internet of Things, IIKI 2015, 22-23 October 2015, Beijing, China. Proceedings. Los Alamitos; Piscataway; Tokyo: CPS: IEEE, cop. 2015, str. 236-243, ilustr.
 3. STERLE, Janez, VOLK, Mojca, SEDLAR, Urban, BEŠTER, Janez, KOS, Andrej. Application-based NGN QoE controller. IEEE communications magazine, ISSN 0163-6804. [Print ed.], Jan. 2011, vol. 49, no. 1, str. 92-101, ilustr.
 4. KOS, Andrej, PRISTOV, Damijan, SEDLAR, Urban, STERLE, Janez, VOLK, Mojca, VIDONJA, Tomaž, BAJEC, Marko, BOKAL, Drago, BEŠTER, Janez. Open and scalable IoT platform and its applications for real time access line monitoring and alarm correlation. Lect. notes comput. sci., str. 27-38, ilustr.
 5. PUSTIŠEK, Matevž, DOLENC, Dejan, KOS, Andrej. LDAF : low-bandwidth distributed applications framework in a use case of blockchain-enabled IoT devices. Sensors. May-2 2019, iss. 10, 2337, str. 1-15, ilustr. ISSN 1424-8220. DOI: 10.3390/s19102337. [COBISS.SI-ID 12534612]
 6. QIAN, Yongfeng, JIANG, Yingying, CHEN, Jing, ZHANG, Yu, SONG, Jeungeun, ZHOU, Ming, PUSTIŠEK, Matevž. Towards decentralized IoT security enhancement : a blockchain approach. Computers & electrical engineering. Nov. 2018, vol. 72, str. 266-273, ilustr. ISSN 0045-790 DOI: 10.1016/j.compeleceng.2018.08.021. [COBISS.SI-ID 12456020]

Temeljni viri in literatura

 1. Poikselka M., Mayer G., Khartabil H., Niemi A., The IMS: IP Multimedia Concepts and Services, Third Edition, John Wiley & Sons, West Sussex, 2009.
 2. Olsson M., Mulligan C., EPC and 4G Packet Networks: Driving the Mobile Broadband Revolution, Second Edition, Elsevir, 2013.
 3. McEwen A., Cassimally H., Designing the Internet of Things, Wiley&Sons, 2014.
 4. Rhoton J., Haukioja R.,  Cloud Computing Architected: Solution Design, Recursive Limited, 2013.
 5. Članki, objavljenih v revijah, npr. / Articles published in magazines, i.e.: IEEE Communications Surveys & Tutorials, http://www.comsoc.org/livepubs/surveys/index.html

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411