Diplomsko delo

Opis predmeta

V diplomskem delu študent samostojno obdela strokovni problem, pri katerem izkaže svojo ustvarjalno sposobnost za razvojno in raziskovalno delo, predvsem pa zmožnost, da pridobljeno znanje uspešno in celovito uporabi pri izdelavi svojega dela. Diplomsko delo je lahko tudi rezultat dela več študentov, pri čemer mora biti jasno razviden prispevek posameznega študenta.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Študent v diplomskem delu, ki jo izdela pod vodstvom izbranega mentorja s Fakultete za elektrotehniko UL ali Fakultete za računalništvo in informatiko UL, dokaže, da je sposoben samostojnega reševanja problemov s področja multimedije.

Metode poučevanja in učenja

Individualno delo in posvetovanja z mentorjem.

Predvideni študijski rezultati

Sposobnost definiranja strokovnega problema in analiza različnih možnih poti za njegovo reševanje.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411