Elektronske komponente in senzorji

Opis predmeta

Standardizacija,
Zanesljivost, Pospešeno staranje, degradacija, pospešitveni faktor,
Linearni upori: pregled struktur, lastnosti in uporabe uporovnih družin,
Nelinearni upori: NTC, PTC termistorji, varistorji,
Kondenzatorji: pregled struktur, lastnosti in uporabe kondenzatorskih družin plastični, keramični, elektrolitski (mokri, suhi), specialni,
Tuljave: tuljave brez jedra, feritna jedra, z/brez reže. Načrtovanje filtrske tuljave z jedrom z režo ter omrežnega transformatorja ter stikalnega napajalnika (buck/boost)
Piezoelektrični elementi: PE efekt, aktuatorji, kvarčni kristali, elementi na površinske zvočne valove-SAW
Senzorji: Pomembni parametri senzorjev, pregled principov zaznave, obdelava senzorskih signalov, elementi senzorskega sistema, vezja za obdelavo senzorskega signala

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študentu podati pregled nad lastnostmi elektronskih komponent, ki je  nadalje uporabno pri snovanju elektronskih sistemov. Predmet vključuje pregled lastnosti klasičnih linearnih (RLC) in nelinearnih (termistor, varistor) komponent, s poudarkom na izgubnih lastnostih (realni elementi) ter termičnih vplivih na lastnosti elementov.
Drugi del predmeta je posvečen pregledu senzorjev, kjer študent spozna principe zaznavanja, snovanja vezij za zajem in pretvorbo senzorskih signalov in vezij za prenos senzorskih signalov. Predmet daje praktične osnove pri načrtovanju in uporabi elektronskih komponent v elektronskih sistemih v višjih letnikih, podaja osnovo za interdisciplinarno delo zlasti na področju senzorske elektronike.

Metode poučevanja in učenja

Na predavanjih so tako praktične kot tudi teoretično predstavljene osnove obravnavanih poglavij skupaj s prikazom rešitev enostavnih praktičnih primerov. Študentom je na voljo študijski material s podrobno vsebino.

Praktično delo poteka v okviru laboratorijskih vaj, ki se tesno prepletajo z obravnavano tematiko, v katerih se študentje postopoma seznanjajo z obravnavano komponento/senzorjem in pripadajočim inštrumentarijem-

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:
– izbrati in uporabiti raznovrstne pasivne elektronske komponente pri reševanju praktičnih problemov načrtovanja elektronskih sistemih.
– razumeti specifiko posameznih izvedenk elektronskih komponent glede na njene  lastnosti
– Izračunati parametre filtrske dušilke in enostavnega stikalnega pretvornika ter izbrati primerno tuljavo oz. transformator zanj.
– Razumeti princip delovanja in aplikacij senzorjev, vezij za obdelavo senzorskega signala in zasnove senzorskih sistemov.
– uporabiti raznovrstne senzorske elemente (senzor tlaka, merilnik pospeška, merilnik pretoka …) pri reševanju praktičnih problemov v senzorskih sistemih.

Temeljni viri in literatura

  1. Bǎjenescu, Titu-Marius I, Bâzu, Marius I. "Component reliability for electronic systems", 2010, Boston ; London : Artech House, ISBN 978-1-59693-436-8         
  2. Maheshwari, Preeti "Electronic components and processes", 2006, New Delhi : New Age International, ISBN 978-81-224-1794-4 
  3. Fraden, Jacob, "Handbook of modern sensors : physics, designs, and applications", 2010, Springer, ISBN 1-4419-6465-7        
  4. Horowitz, Paul, Hill, Winfield "The art of electronics", 2008, Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-37095-0   
  5. Soloman, Sabrie "Sensors handbook",2010 , McGraw-Hil ISBN 978-0-07-160570-0
  6. Amon, Slavko "Elektronske komponente", 2013, spletni učbenik, Fakulteta za elektrotehniko, dostopen na domači strani predmeta: http://ek.fe.uni-lj.si/

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411