Informacijski sistemi

Opis predmeta

Osnovni pojmi o informacijskih sistemih, njihov pomen in njihova uporaba: informacije, podatki, znanje, podatkovni viri. Način zapisa podatkov, informacij in znanja: osnovni in kompleksni podatkovni tipi, meta podatki, relacije med podatki. Infrastruktura informacijskih sistemov: strojna in programska oprema, shrambe podatkov, komunikacijska oprema in omrežja, varnostna oprema, virtualizacija in računalništvo v oblaku. Shranjevanje podatkov: podatkovne baze, podatkovni strežniki, skladišča podatkov. Dostop do podatkov: neposredno povezovanje, vmesniki za povezovanje,  oddaljen dostop odjemalec/strežnik, spletne aplikacije. Poizvedbe: jeziki za poizvedbe, ključne besede, iskanje po tekstovnih podatkih. Zaščita podatkov. Orodja za delo s podatki: orodja za lokalne in oddaljene baze podatkov, orodja za lokalne, oddaljene in virtualne podatkovne strežnike, orodja za delo s podatki preko spleta.

Predmet učimo na programih

Aplikativna elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Podajanje temeljnih znanj in veščin s področja informacijskih sistemov, ki so del splošne izobrazbe inženirja tehnične stroke v informacijski družbi. Pregled obstoječih in aktualnih informacijskih sistemov. Spoznavanje načinov in metod za dostop do podatkov, iskanje podatkov in obdelavo podatkov. Uporaba različnih orodij za vzdrževanje, upravljanje in prikaz podatkov ter poizvedbe po podatkih.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja in laboratorijske vaje, samostojno delo.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

  • definirati lastnosti in parametre informacijskih sistemov,
  • zasnovati infrastrukturo informacijskega sistema,
  • postaviti preprost informacijski sistem,
  • upravljati infrastrukturo informacijskih sistemov,
  • zasnovati podatkovni model zbirke podatkov,
  • izvajati osnovne operacije nad zbirkami podatkov,
  • izbrati primerna orodja za upravljanje s podatki in podatkovnimi bazami.

Temeljni viri in literatura

  1. Carlos Coronel et al, Database Principles: Fundamentals of Design, Implementation, and Management, Tenth International Edition, Cengage learning, 2013.
  2. Sašo Tomažič, Anton Kos, Informacijski sistemi, skripta v elektronski obliki dostopna na spletni strani predmeta, 2012.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411