Informacijsko-komunikacijske tehnologije in družba

Opis predmeta

Namen predmeta je spoznati različne vloge sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij v družbi in razumeti izbrane teoretske ter analitične pristope za analizo njihovih družbenih učinkov ter ključnih kulturnih, ekonomskih in političnih posledic za obstoječe družbene fenomene.

Predmet se tematsko usmerja na spremembe, ki jih digitalne tehnologije vnašajo v delovanje organizacij, institucij, medijskih sistemov pa tudi v vsakdanje življenje.

Predmet tako obravnava komunikacijske in družbene specifike digitalnih tehnologij na več področjih: v politični in medijski sferi; v zasebni sferi; v civilno družbeni sferi in v korporativnem in medijskem komuniciranju.

Predmet analizira povezanost IKT z javnostmi, občinstvi in uporabniki;  raziskuje vlogo strategij, vzorcev in komunikacijske moči; analizira vzorce potrošnje, komuniciranja in razumevanja sodobnih medijev med različnimi uporabniki.

Predmet učimo na programih

Multimedija 1. stopnja

Cilji in kompetence

Spoznati družbene predhodnike in posledice IKT, prav tako pa tudi strateške komunikacijske rabe multimedije.

Ob uspešnem opravljanju predmeta študenti dobijo širšo sliko področja svojega prihodnjega dela in nekatera osnovna orodja za praktično udejanjanje multimedijskih projektov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja in vaje. Vsak študent izdela skupinsko projektno nalogo. Skupinska analiza in interpretacija rabe multimedije v sodobnih organizacijah.

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje in razumevanje temeljnih teorij o sovplivanju IKT ter družbe in osnov sodobne digitalne kulture.

Temeljni viri in literatura

  1. Castells, Manuel. 2007. The rise of the Network Society. Blackwell.
  2. Fuchs, Christian. 2008. Internet and Society. Social Theory in the Information Age. London: Routledge.
  3. Van Dijck, Jose. 2013. The Culture of Connectivity: A critical history of social media. Oxford: Oxford University Press.
  4. Lindgren, Simon. 2017. Digital Media& Society. London: Sage.
  5. Couldry, Nick in Andreas Hepp. 2017. The mediated construction of reality. Cambridge: Polity Press.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411