Inteligentne stavbe

Opis predmeta

Predmet postavlja v središče človeka in njegove potrebe v delovnem in bivalnem okolju. S pomočjo izbranih poglavij s področja avtomatizacije stavb in razsvetljave predstavi načine, kako delo in bivanje v notranjem okolju narediti človeku bolj prijazno, udobno in varno. Pri tem je poseben poudarek dan varnosti in energetski učinkovitosti stavb.

Vsebina je razdeljena v naslednja poglavja:

– Človekove potrebe pri delu in bivanju

– Avtomatizacija stavb

– Inteligentne inštalacije

– Razsvetljava po meri človeka

– Svetleče diode in drugi moderni svetlobni viri

– Uporaba dnevne svetlobe

– Energetsko učinkovite in okolju prijazne "zelene" stavbe

– Meritve in senzorika

– Povezave stavbe z zunanjim svetom

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti študente s stanjem na izbranih področjih inteligentnih stavb, ki so trenutno v središču raziskav in razvoja. Študent se bo zavedal pomena in vpliva avtomatizacije delovnega in bivalnega okolja na človeka in njegovo delovanje kot tudi s tem povezanih problemov. Tako bo razvil kritičen odnos do trenutnih tehničnih rešitev na tem področju kar mu bo omogočilo ustvarjalno delo pri raziskavah in razvoju novih izdelkov in rešitev.

Metode poučevanja in učenja

Vodeno seminarsko delo, konzultacije.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

– opredeliti pojem inteligentne stavbe;

– navesti njene sestavne dele;

– povezati znanje s področja inteligentnih stavb z znanjem z drugih področij, ki se ukvarjajo z delovnim in bivalnim okoljem (npr. elektrotehnika, arhitektura, medicina, ergonomija …);

– zasnovati tehnične rešitve za uporabo v inteligentnih stavbah;

– razviti nove koncepte na področju inteligentnih stavb in

– zagovarjati razvite rešitve in koncepte s stališča primernosti in energetske učinkovitosti.   

Temeljni viri in literatura

1. BIZJAK, Grega, KOBAV, Matej Bernard, PRELOVŠEK, Mitja. Razsvetljava , Založba FE in FRI, 2013.

2. TRÄNKLER, H.-R., SCHNEIDER, F. Das Intelligente Haus, Richard Pflaum Verlag, 2001

3. SCHERG, Rainer. EIB/KNX_Anlagen, Vogel Buchverlag, 2011

4. LENK, Ron, LENK, Carol. Practical Lighting Design with LED, IEEE Press, 2011

5. VALBERG, Arne. Light Vision Color, John Wiley & Sons, Ltd, 2005

6. ANDER, Gregg D. Daylighting Performance and Design, John Wiley & Sons, Ltd, 2003

7. The IESNA Lighting handbook: reference and application, New York : Illuminating Engineering Society of North America, cop. 2011 ali 2000

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411