Inteligentni sistemi

Opis predmeta

Inteligenca naravnih in umetnih sistemov: definicija inteligence in zgodovinski pregled razvoja inteligentnih sistemov. Matematične osnove in modeliranje  inteligentnih sistemov.  Inteligentni prostori: zmožnosti današnje tehnologije in obeti v prihodnje. Uporaba inteligence v informacijsko komunikacijskih sistemih: uporabniški vmesniki, inteligentni terminali, vsenavzočnost, identifikacija, modeliranje uporabnikov, rudarjenje s podatki, personalizacija. Metode in algoritmi inteligentnih sistemov Analiza in modeliranje znanja ter metode učenja. Definicija referenčne arhitekture in razvoj inteligence sistema. Zgradba inteligentnega sistema: zajem podatkov, obdelava podatkov in odziv sistema.

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Razumevanje inteligence v sodobnih informacijsko-komunikacijskih sistemih v odnosu do uporabnika. Poznavanje orodij in tehnik za pomoč pri modeliranju, odločanju in obvladovanju informacij.   

Metode poučevanja in učenja

Na predavanjih so predstavljene teoretične osnove obravnavanih poglavij skupaj s prikazom rešitev enostavnih praktičnih primerov. Študentom je na voljo študijski material s podrobno vsebino.  Praktično delo poteka v okviru laboratorijskih vaj. Študent na izbrano temo pripravi samostojni projekt, ki ga tudi predstavi.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

Razumeti pojem inteligence v sodobnih informacijsko-komunikacijskih sistemih.

Uporabiti tehnike zajema, obdelave in analize podatkov.

Razumeti in uporabiti osnove modeliranja interaktivnih komunikacijskih procesov.

Uporabiti sodobne simulacijske orodja za strojno učenje.

Reševati probleme strojnega učenja z izbranimi metodami.

Temeljni viri in literatura

1. Hopgood, Adrian A. Intelligent systems for engineers and scientists. CRC press, 3. izdaja, 2013.

2. A. Steventon, S. Wright, Intelligent Spaces: The Application of Pervasive ICT, Springer, 2005.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411