Interakcija med človekom in strojem

Opis predmeta

Človeška zaznava in njene omejitve (človeška čutila, spomin in čustva). Uporabniški vmesniki (vizualni, zvočni, taktilni, biometrika, naravni vmesniki). Elementi interakcije (modeli interakcije, trde in mehke kontrole, naravna in naučena interakcija, miselni modeli in metafore, navigacija, kontekst, napake). Postopki načrtovanja uporabniškega vmesnika z upoštevanjem uporabnika (hierarhična analiza nalog, določitev zahtev, izdelava prototipov). Ovrednotenje uporabniškega vmesnika s pomočjo uporabniške študije (metodologija, načrtovanje poskusa, neodvisne in odvisne spremenljivke, objektivna in subjektivna ocene, testne osebe, analiza rezultatov).

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je razložiti osnove delovanja človeških čutil in omejitev pri zaznavi različnih vrst informacije (vizualna, zvočna, taktilna). Študentje bodo razumeli različne načine interakcije med človekom in strojem in spoznali postopke načrtovanja pripadajočih uporabniških vmesnikov. Sposobni bodo napraviti objektivno in subjektivno oceno novih ali obstoječih uporabniških vmesnikov s pomočjo uporabniških študij in ustrezno analizirati ter predstaviti rezultate teh študij.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja s praktičnimi demonstracijami.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

  • opisati znanstveno področje interakcije človekstroj,
  • razložiti delovanje človeške zaznave okolja in odziva nanj,
  • opisati razpoložljive vhodnoizhodne tehnologije različnih sistemov in njihove omejitve,
  • načrtati znanstveno uporabniško študijo, ki vključuje postavitev raziskovalnih vprašanj, hipoteze, neodvisnih in odvisnih spremenljivk in več faz poskusa,
  • analizirati rezultate poskusa in izvesti ustrezno statistično analizo,
  • poročati o rezultatih v obliki znanstvenega članka.

Reference nosilca

Book

Sodnik J, Tomažič S (2015) Spatial auditory human-computer interfaces, SpringerBriefs in computer science, Springer

Journal articles

Jakus G, Dicke C, Sodnik J (2015) A user study of auditory, head-up and multi-modal displays in vehicles. Applied Ergonomics 46:184-192

Adhikarla VK, Sodnik J, Szolgay P, Jakus G (2015) Exploring direct 3D interaction for full horizontal parallax light field displays using leap motion controller. Sensors 15(4): 8642-8663

Sodnik J, Jakus G, Tomažič S (2011) Multiple spatial sounds in hierarchical menu navigation for visually impaired computer users. International journal of human-computer studies 69:100-112

Sodnik J, Dicke C, Tomažič S, Billinghurst M (2008) A user study of auditory versus visual interfaces for use while driving. International journal of human-computer studies 66(5):318-332

Temeljni viri in literatura

  1. Alan Dix, Janet E. Finlay, Gregory D. Abowd and Russell Beale, Human-Computer Interaction (3rd Edition), Pearson Education Limited, 2004.
  2. Scott MacKenzie, Human-Computer Interaction (An Empirical Research Perspective), Elsevier Inc., 2013.
  3. Serengul Smith-Atakan, Human-Computer Interaction, Thompson Learning, 2006.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411