Interaktivnost in uporabniška izkušnja v multimedijskih sistemih

Opis predmeta

Uvod: Gradniki, arhitekture in storitve interaktivnih multimedijskih sistemov.

Interaktivnost: Principi interaktivnosti in modalnosti upravljanja naprav (glas, geste, različne naprave in upravljalniki, drugi zaslon).

Uporabniška terminalna oprema in senzorji (naprede vhodno-izhodne naprave za interakcijo).Tehnološki aspekti povezovanja interaktivnih naprav z multimedijskimi  storitvami.

Uporabniška izkušnja: pomembnost dobre uporabniške izkušnje, postopki načrtovanja in evalvacije uporabniških vmesnikov in uporabniške izkušnje (uporabniško usmerjeno načrtovanje). Specifike različnih skupin uporabnikov. Prilagajanje storitev in vmesnikov uporabnikom in kontekstu uporabe  (personalizacija).

Cilji in kompetence

Razume osnove delovanje multimedijskih sistemov. Pozna principe interaktivnosti in je sposoben oceniti primernost različnih modalnosti interakcije za izbrano napravo in storitev. Razume tehnološke aspekte delovanja, interaktivnih sistemov, vključno z razumevanjem tipov in delovanja terminalne in senzorske opreme.

Pozna principe načrtovanja in evalvacije uporabniških vmesnikov s poznavanjem specifik različnih skupin uporabnikov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja ali mentorsko delo

Vaje

Seminar

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje osnovnih gradnikov, arhitektur in storitev v multimedijskih sistemih.

Razumevanje principov interaktivnosti s poznavanjem različnih modalnosti interakcije in primernostjo njihove uporabe v različnih storitvah in napravah. Poznavanje tehnoloških aspektov  integracije upravljalnih naprav in storitev.

Razumevanje pomembnosti uporabniške izkušnje v multimedijskih storitvah, poznavanje postopkov uporabniško usmerjenega načrtovanja in evalvacije uporabniških vmesnikov. Razumevanje razlik in potreb različnih uporabniških skupin v smislu preprostosti interakcije in uporabe storitev.

Reference nosilca

Journal article

  1. Pogačnik M, Tasič J, Meža M, Košir A (2005) Personal content recommender based on a hierarchical user model for the selection of TV programmes. User modeling and user-adapted interaction, The Journal of personalisation research 15: 425-457
  2. Guna J, Jakus G, Pogačnik M, Tomažič S, Sodnik J (2014) An analysis of the precision and reliability of the leap motion sensor and its suitability for static and dynamic tracking. Sensors 14: 3702-3720
  3. Guna J, Stojmenova E, Lugmayr A , Humar I, Pogačnik M (2013) User identification approach based on simple gestures. Multimedia tools and applications 1:1-15
  4. Stojmenova E, Guna J, Dinevski D, Pogačnik M (2012) A case study from Iskratel : improving the user experience in a telecommunications company. E-society journal 2:77-84
  5. Požrl T, Kunaver M, Pogačnik M,  Košir A, Tasič J (2012) Improving human-computer interaction in personalized TV recommender. Electrical & computer engineering E1:19-36

Temeljni viri in literatura

  1. Vaughan T.; Multimedia: Making it work, McGraw -Hill Osborne media; 2010
  2. Bassi A., Bauer M., Fiedler M., Kramp T., Kranenburg R.; Enabling Things to Talk: Designing IoT solutions with the IoT Architectural Reference Model;Springer Open, 2013
  3. Albert W., Tullis T.; Measuring the user experience: collecting, analyzing, and presenting usability metrics; Elsevier, 201
  4. Krug, S.; Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability (3rd Edition); New Riders; 201
  5. Rogers, Y., Sharp, H., Preece, J.;  Interaction Design: Beyond Human – Computer Interaction (3rd edition); Wiley, 2011.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411