Internetne storitve in aplikacije

Opis predmeta

Evolucija razvoja informacijsko-komunikacijskih storitev. Pregled aktualnih storitvenih področij: komunikacije, informacije, zabava, internet stvari. Storitvene arhitekture in tehnologije za zagotavljanje: operaterskih glasovnih storitev (IP telefonija), operaterskih multimedijskih storitev (IP televizija), internetnih (over-the-top) storitev, spleta, peer-to-peer sistemov in interneta stvari. Računalništvo v oblaku. Poslovni vidiki. Uporabniški vidiki: terminalna oprema, dostopnost, uporabniška izkušnja.

Kibernetska varnost na aplikacijskem in uporabniškem nivoju. Regulatorni vidiki, varovanje podatkov in SLA.

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 2. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študentu podati pregled osnovnih načel delovanja sodobnih internetnih storitev in aplikacij s stališča uporabljanih arhitektur, tehnoloških aspektov in razvojnih ekosistemov. Predmet vključuje spoznavanje  problematike zajema in obdelave podatkov v internetnih storitvah in aplikacijah, distribucijo vsebin po internetnih omrežjih, ter pregled uporabniških, poslovnih in regulatornih vidikov internetnih storitev.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami, ter laboratorijske vaje, kjer probleme spozna tudi praktično in jih v timu rešuje skozi projektno delo. Del pedagoškega procesa bo izveden s pomočjo IKT tehnologij in možnosti, ki jih ponujajo.. Ogledi in vabljeni predavatelji.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študentje zmožni:

 • opisati arhitekture in delovanje sistemov za zagotavljanje sodobnih glasovnih, video in podatkovnih storitev,
 • razložiti modele računalništva v oblaku in njihove značilnosti,
 • razložiti pogoste varnostne grožnje in preventivne ukrepe v okolju internetnih storitev,
 • opisati različne scenarije interneta stvari ter gradnike in tehnike, potrebne za njihovo izvedbo,
 • zasnovati glasovno, video in podatkovno storitev z upoštevanjem vseh potrebnih gradnikov.
 •  razviti preprosto spletno storitev po več sodobnih razvojnih principih.

Temeljni viri in literatura

 1. Plevyak, T., Sahin, V., Next Generation Telecommunications Networks, Services, and Management, Wiley-IEEE Press, 2010, 328 str., ISBN: 978-0470575284
 2. Mitra, S., Bhatnagar, G., Introduction to Multimedia Systems, Academic Press, 2001, 300 str., ISBN: 9780125004527
 3. Benoit H., Digital Television: Satellite, Cable, Terrestrial, IPTV, Mobile TV in the DVB Framework, Taylor & Francis, 2008, 978-0-240-52081-0
 4. Rashvand, H. F., Alcaraz Calero, J. M., Distributed Sensor Systems: Practice and Applications, 2012, ISBN: 978-0-470-66124-6
 5. Članki, objavljenih v revijah, npr. / Articles published in magazines, i.e.: IEEE Communications Surveys & Tutorials, http://www.comsoc.org/livepubs/surveys/index.html

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411