Komunikacije in družba

Opis predmeta

Predavanja:

 • Komunikacijske storitve ter vpliv informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) na gospodarski razvoj in bruto domači proizvod (BDP)
 • Informacijska pismenost (sposobnost ter znanje uporabe komunikacijskih naprav, storitev, uporabe programskih orodij, uporaba multimedijskih storitev kot študijskega/znanstvenega vira …)
 • Socialnogeografski in sociološki vidiki/posledice množične razširjenosti IKT in komunikacijskih storitev
 • Arhitekture in delovanje telekomunikacijskih in multimedijskih sistemov
 • IKT kot ključne tehnologije za vzpostavitev nizkoogljične družbe ter sonaravnega trajnostnega razvoja
 • Internet prihodnosti
 • Konvergenca IKT in drugih branž (energetika, zdravstvo, javna uprava, turizem, transportni sistemi, …)
 • IKT kot nosilec velikih sprememb šolskega sistema (e-šolstvo)
 • uporaba IKT pri depriviligiranih družbenih skupinah (invalidi, starostniki, socialno šibkejši, bolni …)
 • Lastnosti in značilnosti uporabe in komunikacije preko socialnih omrežij (Facebook, MySpace, LinkedIn, Twitter …)
 • Interaktivnost ter uporabniški vidiki sodobnih IKT storitev
 • IKT in podjetništvo ter primeri globalno uspešnih projektov

Vaje:

 • Informacijska pismenost (sposobnost ter znanje uporabe komunikacijskih naprav, storitev, uporabe programskih orodij, uporaba multimedijskih storitev kot študijskega/znanstvenega vira …)
 • Informacijska varnost
 • Multimedijsko izobraževanje
 • Analiza komunikacijskih tokov
 • Konfiguriranje uporabniške opreme
 • Strokovna ekskurzija (operater komunikacij, multimedijski center, center vodenja letalskega prometa, dom IRIS…)

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Pregled  področja IKT sistemov in družbenih vplivov tehnološkega razvoja. Analiza vpliva tehnologij na gospodarstvo in družbo, osnove informacijske pismenosti. Spoznavanje osnovnih pojmov s področja telekomunikacij in multimedije, razumevanja delovanja IKT sistemov s stališča arhitektur in uporabljanih tehnologij. Najpomembnejši  primeri uporabe IKT storitev in vertikal.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, praktični prikazi, laboratorijske vaje, ekskurzije.

Predvideni študijski rezultati

Razumevanje pomembnih vprašanj v zvezi z delovanjem IKT in njenim vplivom na vsakdan končnih uporabnikov. Poznavanje najpomembnejših storitvenih vertikal in osnovno razumevanje tehnološkh aspektov.

Osvojitev ključnih znanj za uspešno uporabo komunikacijskih storitev in IKT v študijske in poslovne namene ter uspešno kariero.

Temeljni viri in literatura

 1. Mitra, S., G. Bhatnagar , S. Mehta, Introduction to Multimedia Systems, Academic Press, 2001, 300 str., ISBN: 0-12500-452-4
 2. Georgios Tselentis, Towards the Future Internet: A European Research Perspective, IOS Press, 2009
 3. Ovidiu Vermesan & Peter Friess,  Internet of Things – Global Technological and Societal Trends, River Publishers, 2011
 4. Nagy Hanna,   E-Transformation: Enabling New Development Strategies, Springer, 2010
 5. Cheryl Rickman, The Digital Business Start-Up Workbook,  Wiley, 2012

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411