Krmiljenje in regulacija elektronsko komutiranih motorjev

Opis predmeta

Princip delovanja in fizikalni model enosmernega elektronsko komutiranega motorja s trajnimi magneti. Princip delovanja in fizikalni model preklopnega reluktančnega motorja. Principi krmiljenja unipolarnih, bipolarnih in bifilarnih izvedb koračnih motorjev. Mostična, polmostična in asimetrična pretvorniška vezja z različnim številom stikalnih elementov za napajanje elektronsko komutiranih motorjev. Krmiljenje elektronsko komutiranih motorjev. Optimizacija krmiljenja z nastavljanjem kota prevajanja tranzistorjev. Optimizacija navorne karakteristike. Ukrepi za zmanjšanje valovitosti navora. Senzorji za merjenje vrtilne hitrosti. Brezsenzorske metode za določanje vrtilne hitrosti rotorja. Principi regulacije faznih tokov. Regulacija vrtilne hitrosti z različnimi izvedbami regulatorjev.

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je poznavanje novih pristopov pri krmiljenju in regulaciji električnih in mehanskih veličin elektronsko komutiranih motorjev. Študent bo sposoben samostojno načrtovati različne tipe močnostnih polprevodniških pretvornikov glede na izbran elektronsko komutirani motor in izdelati optimalni krmilno-regulacijski algoritem za doseganje želenih parametrov elektromotorskega pogona.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja

Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo pridobili znanje za uspešno načrtovanje elektromotorskih pogonov , ki so sestavljeni iz elektronsko komutiranih električnih strojev in učinkovitih močnostnih polprevodniških pretvornikov.

Reference nosilca

[1] Flisar U, Vončina D, Zajec P (2012) Voltage sag independent operation of induction motor based on Z-source inverter. Compel,  vol 31, no 6: 1931-1944

[2] Petkovšek M, Leban A, Nemec, M., Vončina D, Zajec P (2013) Series active power filter for high-voltage synchronous generators. Informacije MIDEM, vol. 43, no. 4: 228-234

[3] Kosmatin P, Miljavec D, Vončina D (2012) A novel control strategy for the switched reluctance generator. Przeglęad Elektrotechniczny, 2012, rok 88, no. 7a:  49-53

[4] Modrijan G, Petkovšek M, Zajec P, Vončina D (2008) Precision B-H analyser with low THD secondary induced voltage. IEEE trans. ind. electron, vol. 55, no. 1: 364-370

[5] Bajec P, Pevec B, Vončina D, Miljavec D, Nastran (2005) Extending the low-speed operation range of PM generator in automotive applications using novel AC-DC converter control. IEEE trans. ind. electron  vol. 52, no. 2: 436-443

Temeljni viri in literatura

[1] Bose B K (2002) Modern Power Electronics and AC Drives. Prentice Hall

[2] Krishnan R (2001) Switched Reluctance Motor Drives. CRC Press

[3] Krause PC, Wasynczuk O, Sudhoff SD (2002) Analysis of Electric Machinery and Drive Systems. John Wiley & Sons

[4] Luo FL, Ye H (2004) Advanced DC/DC converters. CRC Press

[5] Ibrahim D (2006) Microcontroller Based Appliied Digital Control. John Wiley & Sons

[6] Miller JM (2004) Propulsion Systems for Hybrid Vehicles. The institution of Electrical Engineers IEE. London

[7] Doncker R, Pulle D, Veltman A (2011) Advanced in Electrical Drives. Springer

[8] Wach P (2011) Dynamics and Control of Electrical Drives. Springer

[9] Sozanski K (2013) Digital Signal Processing in Power Electronics Control Circuits. Springer

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411