Matematika IV

Opis predmeta

Integralske transformacije (Fourierova transformacija, Laplaceova transformacija). Specialne funkcije (Gamma funkcija, Beta funkcija, Besselova funkcija). Parcialne diferencialne enačbe (enačba valovanja, enačba za prevajanje toplote, Laplaceova enačba). Variacijski račun (Eulerjeva enačba). Metoda končnih elementov.

Cilji in kompetence

Nadgraditi osnovne pojme matematične analize, postopke in zakonitosti. Dodatno razvijati analitično razmišljanje, natančno logično sklepanje ter ostale gradnike naravoslovne/matematične/inženirske pismenosti. Nadgraditi poznavanje programskega orodja za simbolno računanje (npr. Mathematica).

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, avditorne in laboratorijske vaje ter individualizirane domače naloge. Skupinska analiza, interpretacija in reševanje tehničnih problemov.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

 • opisati integralske transformacije, uporabiti nekatere specialne funkcije in variacijski račun,
 • rešiti nekatere najpomembnejše parcialne diferencialne enačbe,
 • prepoznati in razumeti probleme v različno strukturiranih okoljih/kontekstih ter jih samostojno raziskati,
 • identificirati, analizirati ter uporabiti matematična in IKT orodja za reševanje naravoslovnih/inženirskih avtentičnih problemov,
 • ustrezno prikazati/komunicirati ter kritično ovrednotiti postopek reševanja in dobljene rezultate,
 • osvojiti natančnost, konsistentnost in urejenost v izražanju, razmisleku in pri delu,
 • izkazati ustrezen odnos do inženirske prakse in znanosti. 

Reference nosilca

Gregor Dolinar

1. DOLINAR, Gregor, KUZMA, Bojan, MAROVT, Janko, POON, Edward. Spectrum preservers revisited. Journal of mathematical analysis and applications. [Print ed.]. Sep. 2020, vol. 489, no. 1, art. 124144 (13 str.). ISSN 0022-247X.

2. DOLINAR, Gregor, HALICIOGLU, Sait, HARMANCI, Abdullah, KUZMA, Bojan, MAROVT, Janko, UNGOR, Burcu. Preservers of the left-star and right-star partial orders. Linear Algebra and its Applications. [Print ed.]. Feb. 2020, vol. 587, str. 70-91. ISSN 0024-3795.

3. DOLINAR, Gregor, KUZMA, Bojan, MAROVT, Janko, UNGOR, Burcu. Properties of core-EP order in rings with involution. Frontiers of Mathematics in China. 2019, no. 4, vol. 14, str. 715-736. ISSN 1673-3452.

4. DOLINAR, Gregor, GUTERMAN, Aleksandr Èmilevič, KUZMA, Bojan, MARKOVA, Olga. Extremal generalized centralizers in matrix algebras. Communications in algebra. 2018, vol. 46, no. 7, str. 3147-3154. ISSN 0092-7872.

5. CRUZ, Henrique F. da, DOLINAR, Gregor, FERNANDES, Rosário, KUZMA, Bojan. Maximal doubly stochastic matrix centralizers. Linear Algebra and its Applications. [Print ed.]. 2017, vol. 532, str. 387-396. ISSN 0024-3795.

 

Melita Hajdinjak

1. HAJDINJAK, Melita. Functions with linear price elasticity for forecasting demand and supply. The B.E. journal of theoretical economics. Jan. 2021, vol. 21, iss. 1, str. 149-168, ilustr. ISSN 1935-1704.

2. HAJDINJAK, Melita, MILJAVEC, Damijan. Analytical calculation of the magnetic field distribution in slotless brushless machines with U-shaped interior permanent magnets. IEEE transactions on industrial electronics. [Print ed.]. Aug. 2020, vol. 67, iss. 8, str. 6721 – 6731, ilustr. ISSN 0278-0046.

3. SULIĆ KENK, Vildana, MANDELJC, Rok, KOVAČIČ, Stanislav, KRISTAN, Matej, HAJDINJAK, Melita, PERŠ, Janez. Visual re-identification across large, distributed camera networks. Image and vision computing, ISSN 0262-8856, Feb. 2015, vol. 34, str. 11-26.

4. VODOPIVEC, Samo, HAJDINJAK, Melita, BEŠTER, Janez, KOS, Andrej. Vehicle interconnection metric and clustering protocol for improved connectivity in vehicular ad hoc networks. EURASIP Journal on wireless communications and networking, ISSN 1687-1499, 2014, 2014, 170, str. 1-14.

5. RUGELJ, Miha, SEDLAR, Urban, VOLK, Mojca, STERLE, Janez, HAJDINJAK, Melita, KOS, Andrej. Novel cross-layer QoE-aware radio resource allocation algorithms in multiuser OFDMA systems. IEEE transactions on communications, ISSN 0090-6778, Sep. 2014, vol. 62, no. 9, str. 3196-3208.

Temeljni viri in literatura

 1. M. Hajdinjak: Matematika IV, zapiski predavanj, https://e.fe.uni-lj.si, 2021.
 2. G. Tomšič, T. Slivnik: Matematika IV,  Založba FE, Ljubljana, 2004.
 3. E. Kreyszig: Advanced engineering mathematics, John Wiley & Sons, 2006.
 4. R. L. Burden, J. D. Faires: Numerical Analysis, 9th Edition, Brooks/Cole, 2011.
 5. L. Komzsik: Applied Calculus of Variations for Engineers, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, 2009.
 6. T. Žitko: Zbirka nalog iz Matematike IV, Založba FE, Ljubljana, 2016.
 7. Spletna učilnica eFE https://e.fe.uni-lj.si

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411