Mehanika in toplota

Opis predmeta

MEHANIKA:  kinematika, Newtonovi zakoni, navor, izrek o kinetični in potencialni energiji, harmonično nedušeno nihanje,  dušeno nihanje, vsiljeno nihanje,  deformacija trdnih snovi, osnovne lastnosti tekočin,  opis gibanja tekočin,  pretakanje viskozne tekočine po cevi, Bernoullijeva enačba, sile na telesa v tekočini, Laplace-ova enačba,  Young-ova enačba,  mehansko valovanje

TERMODINAMIKA:  osnove inženirske  termodinamike, kinetična teorija plinov, prenos toplote,  toplotno raztezanje trdnih snovi  in kapljevin

Cilji in kompetence

-splošne osnove tehnične in naravoslovne izobrazbe.

-pridobljena sposobnost logičnega naravoslovnega in tehničnega razmišljanja.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, demonstracijski poskusi med predavanji, obiski znanstvenih inštiitutov,

predavanja gostujočih profesorjev iz tujine.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem izpitu  bi študenti pridobili:

-poznavanje osnov mehanike in termodinamike, ki jim omogoča uspešno kariero razvijalcev  in  raziskovalcev v industriji,

-zadostno osnovno izobrazbo na področju mehanike in termodinamike, ki jim omogoča kasnejše  delovanje v  industriji s področja elektrotehnike.

Po uspešno opravljenem izpitu  naj bi bili študenti zmožni:

– uporabe osnovnih metod teoretične  mehanike in termodinamike  pri  predmetih v višjih letnikih študija elektrotehnike,

-uporabe  temeljnih   zakonov  mehanike in termodinamike  pri reševanju  splošnejših  problemov  v elektrotehniki ,

-reševanja praktičnih problemov  v elektrotehniki, ki omogoča študentom kasnejše samostojno delovanje  v industriji, tudi v razvojnih oddelkih,

-reševanja kompleksnejših interdisciplinarnih problemov, ki zahtevajo znanje mehanike in termodinamike  z  uporabo analitičnih metod.

Reference nosilca

Reference nosilca/Lecturer's references:

1.MESAREC, L., GÓŹDŹ, W., KRALJ-IGLIČ, V., KRALJ, S., IGLIČ, A. Closed membrane shapes with attached BAR domains subject to external force of actin filaments. Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 2016, vol. 141, str. 132-140.

2. GIMSA, J. WYSOTZKI, P., PERUTKOVÁ, Š., WEIHE, T., ELTER, P., MARSZAŁEK, P., KRALJ-IGLIČ, V., MÜLLER,T., IGLIČ, A. Spermidine-induced attraction of like-charged surfaces is correlated with the pH-dependent spermidinecharge : force spectroscopy characterization. Langmuir. Feb. 27, 2018, vol. 34, no. 8, str. 2725-2733.  

3.KULKARNI, M., PATIL-SEN, Y., JUNKAR, I., KULKARNI, C., LORENZETTI, M., IGLIČ, A.. Wettability studies of topologically distinct titanium surfaces. Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 2015, vol. 129, str. 47-53.

4.DOSKOCZ,J., DALEK,P., FORYS, A., TRZEBICKA, B., PRZYBYLO M., MESAREC, L., IGLIČ, A., LANGER, M.  The effect of lipid phase on liposome stability upon exposure to the mechanical stress, Biochimica et Biophysica Acta (BBA) – Biomembranes, vol. 1862, 183361, 2020.

5.DANIEL, M., ŘEZNÍČKOVÁ, J., HANDL, M., IGLIČ, A., KRALJ-IGLIČ, V. Clustering and separation of hydrophobicnanoparticles in lipid bilayer explained by membrane mechanics. Scientific Reports. 2018, vol. 8, 

str. 1-7

Reference soizvajalca/Co-Lecturer's references:

1. KONČAR, Boštjan, DRAKSLER, Martin, KOVAČIČ, Jernej, SCHNEIDER, Bernd Sebastian, IONIŢǍ, Codrina, GYERGYEK, Tomaž, KAR-WAI TSUI, Cedric, SCHRITTWIESER, Roman. Analysis of thermal response of new diagnostic probe in TCV. Fusion engineering and design, ISSN 0920-3796. [Print ed.], 2020, vol. 156, str. 111744-1-11744-4, doi: 10.1016/j.fusengdes.2020.111744.

2. GYERGYEK, Tomaž, KOVAČIČ, Jernej, GÓMEZ ALONSO, Iñaki, GUNN, James Paul, COSTEA, Stefan, MOZETIČ, Miran. Kinetic model of an inverted sheath in a bounded plasma system. Physics of plasmas, ISSN 1070-664X, Feb. 2020, iss. 2, 023520, str. 1-14, ilustr. https://aip.scitation.org/doi/full/10.1063/1.5130742, doi: 10.1063/1.5130742.

3. SCHNEIDER, Bernd Sebastian, IONITA Codrina, COSTEA, Stefan, VASILOVICI Ovidiu, KOVAČIČ, Jernej, GYERGYEK, Tomaž, KONČAR, Boštjan, DRAKSLER, Martin, NEM R. D., NAULIN Volker, RASMUSSEN Jens Juul, SPOLAORE Monica, VIANELLO Nicola, STARZ Roland, HERRMANN A. and SCHRITTWIESER Roman, New diagnostic tools for transport measurements in the Scrape-Off Layer (SOL) of medium-size tokamaks. Plasma physics and controlled fusion, ISSN 0741-3335, vol. 61, 054004 2019, 12 str., doi: 10.1088/1361-6587/ab0596.

4. KOS, Leon, JELIĆ, Nikola, GYERGYEK, Tomaž, KUHN, S., TSKHAKAYA, David. Modeling and simulations of plasma and sheath edges in warm-ion collision-free discharges. AIP advances, ISSN 2158-3226, Oct. 2018, vol. 8, no 10, str. 1-23, ilustr. https://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/1.5044664?class=pdf, doi: 10.1063/1.5044664.

5. GYERGYEK, Tomaž, KOVAČIČ, Jernej. Numerical analysis of ion temperature effects to the plasma wall transition using a one-dimensional two-fluid model. 1, Finite Debye to ionization length ratio. Physics of plasmas, ISSN 1070-664X, Jun. 2017, no. 6, 063505, str. 1-21, ilustr. http://aip.scitation.org/doi/full/10.1063/1.4984786, doi: 10.1063/1.4984786.

 

 

Temeljni viri in literatura

1.R. A. Serway: Physics, Sounders Golden Sunburst Series, vsakokratna nova izdaja

2.A. Iglič, V. Kralj-Iglič: Mehanika in termodinamika, Založba FE in FRI, vsakokratna nova izdaja,

spletna izdaja  na domači strani : http://physics.fe.uni-lj.si/students/predavanja/zapiski_iglic_fiz1.html

ter v  Spletni učilnici FE: https://e.fe.uni-lj.si/login/index.php

3.T. Gyergyek, V. Kralj-Iglič, A. Iglič, M. Fošnarič: Vaje iz Fizike 1, Založba FE in FRI, vsakokratna nova izdaja je tudi na domači strani : http://physics.fe.uni-lj.si/students/predavanja/zapiski_iglic_fiz1.html

4. J. Strnad: Fizika 1. del: Mehanika, toplota, DMFA, najnovejša izdaja

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411