Moderno načrtovanje radijskih komunikacij

Opis predmeta

Uvod v radiokomunikacije. Osnovni sistemi in sklopi radijskih komunikacij: izvori (oddajniki), prenosne poti, ponori (sprejemniki), antene. Sodobno načrtovanje anten s pripadajočimi numeričnimi orodji (2D, 2.5D in 3D). Milimetrske, sub-milimetrske in teraherčne antene. Načrtovanje visokofrekvenčnih električnih vezij. Visokofrekvenčne lastnosti pasivnih in aktivnih elementov. Sodobno modeliranje linearnih in nelinearnih visokofrekvenčnih vezij. Visokofrekvenčne meritve. Zemeljske in satelitske komunikacije. Omejitve, lastnosti in načrtovanje satelitskih komunikacij.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Spoznavanje osnovnih sestavnih delov radijske zveze. Spoznavanje delovanja, lastnosti in načrtovanja anten. Spoznavanje z numeričnimi orodji za načrtovanje anten. Spoznavanje anten v milimetrskem in teraherčnem področju. Spoznavanje visokofrekvenčnih lastnosti osnovnih električnih gradnikov. Načrtovanje in modeliranje visokofrekvenčnih vezij s sodobnimi orodji. Spoznavanje z osnovnimi visokofrekvenčnimi meritvami. Spoznavanje in načrtovanje komunikacijske zveze za majhne satelite.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, na katerih se študent seznani s tematiko in teoretskim ozadjem. Samostojno in skupinsko seminarsko delo ter laboratorijske vaje z numeričnimi orodji ter praktičnimi poskusi.

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje in razumevanje osnovnih sestavnih delov radijske zveze, anten, visokofrekvenčnih lastnosti gradnikov in vezij, visokofrekvenčnih meritev. Seznanitev s sodobnimi orodji za načrtovanje anten in visokofrekvenčnih vezij.

Temeljni viri in literatura

  1. Belov LA, Smolskiy SM, Kochemasov VN (2012) Handbook of RF, Microwave, and Millimeter-Wave Components. Artech House, London
  2. Rogers JWM, Plett C, Marsland I (2013) Radio Frequency System Architecture and Design. Artech House, London
  3. Vidmar M (2005) Radiokomunikacije. Založba Fakultete za elektrotehniko in računalništvo, Ljubljana
  4. Izbrani prispevki iz zbornikov seminarja Radijske komunikacije (2010-2014). Založba Fakultete za elektrotehniko in računalništvo, Ljubljana

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411