Modul B: Integrirana vezja

Opis predmeta

CMOS inverter: zasnova, izvedba, prenosna karakteristika, šumne meje, zakasnitve, poraba moči. Zasnova kombinacijskih in sekvečnih vezij CMOS v različnih tehnologijah.

Zasnova osnovnih aritmetično logičnih gradnikov: seštevalniki, množilniki, pomikalni registri. Zasnova in izvedba pomnilniških vezij SRAM, DRAM, DDRAM, SDRAM in drugih.

Tehnološke izvedbe kompleksnih digitalnih integriranih vezij in sistemov: standardne celice, polja vrat, vezja FPGA.

Načrtovanje osnovnih analognih gradnikov: tokovna zrcala in izvori, tokovne in napetostne reference, diferencialne stopnje, izhodnje stopnje, diferencialni ojačevalniki.

Vpliv sodobnih tehnologij na lastnosti vezij ter pregled in projekcija lastnosti osnovnih modulov v nanometerskih tehnologijah.

Cilji in kompetence

Predmet podaja temeljna znanja s področja integriranih vezij in sistemov. Pridobljena znanja so temelj za snovanje integriranih vezij od najnižjega tranzistoskega nivoja do sistemskega opisa v jezikih za opis delovanje vezij.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja in laboratorijske vaje.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

  • izračunati logične nivoje v digitalnem integriranem vezju,
  • izračunati zakasnitve in porabo moči v digitalnem integriranem vezju,
  • izračunati prevajalno funkcijo analognega integriranega vezja,
  • snovati osnovne bloke digitalnih, analognih in mešanih integriranih vezij.

Reference nosilca

1. MOČNIK, Jure, ŽEMVA, Andrej. Controlling voltage profile in smart grids with remotely controlled switches. IET generation, transmission & distribution,  2014, vol. 8 , no. 8, str. 1499-1508.

2. TOMAŽIČ Jure, ŽEMVA, Andrej., Efficient and lightweight battery management system contributes to victory in the Green Flight Challenge 2011. Electric power systems research, 2013, vol. 98, no. 5, str. 70-76.

3. TAVČAR, Rok, DEDIČ, Jože, BOKAL, Drago, ŽEMVA, Andrej. Transforming the LSTM training algorithm for efficient FPGA-based adaptive control of nonlinear dynamic systems, Informacije MIDEM, 2013, vol. 43, no. 2, str. 131-138.

4. SLUGA, Janez, ZALETELJ, Viktor, ŽEMVA, Andrej.  Agent control for reconfigurable open kinematic chain manipulators. International journal of advanced robotic systems, 2013, vol. 10, no. 353, str. 1-13.5. BAŠA, Kristjan, ŽEMVA, Andrej.Simulation and verification of a dynamic model of the electric forklift truck. Intelligent automation and soft computing, 2011, vol. 17, no. 1, str. 13-30.

5. BAŠA, Kristjan, ŽEMVA, Andrej. Simulation and verification of a dynamic model of the electric forklift truck. Intelligent automation and soft computing, 2011, vol. 17, no. 1, str. 13-30.

Temeljni viri in literatura

1.  TOKHEIM, Roger. Digital Electronics: Principles and Applications, McGraw-Hill, 2014.

2.  NEAMEN, Donald A. Microelectronics: Circuit Analysis and Design, 4th Edition, McGraw-Hill, 2011.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411