Modul B: Načrtovanje vgrajenih sistemov

Opis predmeta

Predmet se navezuje na »64137 Programiranje vgrajenih sistemov«

1) Mikrokrmilniška vodila: Načrtovanje naslovnih vodil, popolno, nepopolno, simetrično asimetrično, implicitno eksplicitno, statično in dinamično dekodiranje

2) Pomnilniki z zaporednim, direktnim, naključnim dostopom, delovanje cache pomnilnika.

3) Centralno procesna enota: delovanje, cevovodi, registri, sklad, prekinitve, strojni ukazi

4) Periferni vmesniki: Časovniki, serijska vodila, paralelna vodila, D/A pretvorniki, A/D pretvorniki, načrtovanje mrežnih povezav med vgrajenimi sistemi.

5) Strojne posebnosti za delo v realnem času in večopravilnem programiranju.

Cilji in kompetence

Razumeti načela vgrajenih mikrokrmilniških sistemov. Osvojiti postopke načrtovanje strojne opreme poljubnega vgrajenega sistema. Pridobiti praktične izkušnje na konkretnem primeru v okviru laboratorijskih vaj v povezavi s predmetov 64137.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vodena diskusija, laboratorijsko skupinsko delo, samostojno seminarsko delo.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem izpitu naj bi bili študenti zmožni:

  • načrtovati ustrezno dekodirno vezje za poljubno naslovno shemo
  • prepoznati računalniše arhitekture, ki so primerne za realnočasne probleme
  • prepoznati strojne izvore nedeterminističnih programskih pojavov
  • načrtovati analogno digitalne pretvornike, ki so primerni za realnočasne probleme
  • pravilno uporabiti »watchdog« časovnike

pravilno načrtovati realnočasne komunikacijske vmesnike

Reference nosilca

1. TUMA, Tadej, BÜRMEN, Arpad. Circuit simulation with SPICE OPUS : theory and practice, (Modeling and simulation in science, engineering and technology). Boston; Basel; Berlin: Birkhäuser, cop. 2009.

2. PUHAN, Janez, BÜRMEN, Arpad, TUMA, Tadej, FAJFAR, Iztok.  Teaching assembly and C language concurrently. Int. J. Electr. Eng. Educ., Apr. 2010, vol. 47, no. 2, str. 120-131,

3. OLENŠEK, Jernej, BÜRMEN, Arpad, PUHAN, Janez, TUMA, Tadej. Automated analog electronic circuits sizing. V: QING, Anyong. Differential evolution : fundamentals and applications in electrical engineering. [Piscataway]: IEEE Press; Singapore: J. Wiley & Sons, cop. 2009, str. [353]-367.

4. BÜRMEN, Arpad, OLENŠEK, Jernej, TUMA, Tadej. Mesh adaptive direct search with second directional derivative-based Hessian update. Computational optimization and applications, ISSN 0926-6003. [Print ed.], Dec. 2015, vol. 62, no. 3, str. 693-715.

5. KORINŠEK, Gašper, DERLINK, Maja, VIRANT-DOBERLET, Meta, TUMA, Tadej. An autonomous system of detecting and attracting leafhopper males using species- and sex-specific substrate borne vibrational signals. Computers and electronics in agriculture, ISSN 0168-1699. [Print ed.], 2016, vol. 123, str. 29-39.

Temeljni viri in literatura

1. PUHAN, Janez, TUMA, Tadej. Uvod v mikrokrmilniške sisteme : zgradba in programiranje. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Založba FE in FRI, cop. 2011. III, 206 str.

2. Večje število PDF datotek s področja mikrokrminliške družine Arduino Due. Ustrezne spletne povezave na posodobljen seznam datotek se sproti objavlja na spletnih straneh predmeta.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411