Modul B: Načrtovanje vgrajenih sistemov

Opis predmeta

Predmet se navezuje na »64137 Programiranje vgrajenih sistemov«

1) Mikrokrmilniška vodila: Načrtovanje naslovnih vodil, popolno, nepopolno, simetrično asimetrično, implicitno eksplicitno, statično in dinamično dekodiranje

2) Pomnilniki z zaporednim, direktnim, naključnim dostopom, delovanje cache pomnilnika.

3) Centralno procesna enota: delovanje, cevovodi, registri, sklad, prekinitve, strojni ukazi

4) Periferni vmesniki: Časovniki, serijska vodila, paralelna vodila, D/A pretvorniki, A/D pretvorniki, načrtovanje mrežnih povezav med vgrajenimi sistemi.

5) Strojne posebnosti za delo v realnem času in večopravilnem programiranju.

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Razumeti načela vgrajenih mikrokrmilniških sistemov. Osvojiti postopke načrtovanje strojne opreme poljubnega vgrajenega sistema. Pridobiti praktične izkušnje na konkretnem primeru v okviru laboratorijskih vaj v povezavi s predmetov 64137.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vodena diskusija, laboratorijsko skupinsko delo, samostojno seminarsko delo.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem izpitu naj bi bili študenti zmožni:

  • načrtovati ustrezno dekodirno vezje za poljubno naslovno shemo
  • prepoznati računalniše arhitekture, ki so primerne za realnočasne probleme
  • prepoznati strojne izvore nedeterminističnih programskih pojavov
  • načrtovati analogno digitalne pretvornike, ki so primerni za realnočasne probleme
  • pravilno uporabiti »watchdog« časovnike

pravilno načrtovati realnočasne komunikacijske vmesnike

Temeljni viri in literatura

1. PUHAN, Janez, TUMA, Tadej. Uvod v mikrokrmilniške sisteme : zgradba in programiranje. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Založba FE in FRI, cop. 2011. III, 206 str.

2. Večje število PDF datotek s področja mikrokrminliške družine Arduino Due. Ustrezne spletne povezave na posodobljen seznam datotek se sproti objavlja na spletnih straneh predmeta.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411