Modul C: Načrtovanje elektromagnetnih naprav

Opis predmeta

Magnetno polje, sila in navor. Induciranje napetosti. Segrevanje električnih strojev. Prenos toplote. Uporaba sodobnih računalniških orodij, ki temeljijo na metodi končnih elementov, za izračun magnetnih, elektrostatičnih in toplotnih polj. Izgube v jedru, navitjih in dodatne izgube v električnih strojih.

Izračun jedra in navitij transformatorja. Kratek stik in sile na navitja transformatorja. Vklopni pojav transformatorja in dušilke. Različni tipi hlajenja. Osnovni preizkusi transformatorja. Atmosferske in stikalne prenapetosti. Elementi zaščite energetskih transformatorjev.

Oblike vzbujanja navitij rotacijskih strojev. Tokovna obloga. Izračun navitij sinhronskih strojev. Dimenzioniranje magnetnega kroga sinhronskega stroja.

Nadomestno vezje asinhronskega stroja. Krožni diagram asinhronskega stroja. Dimenzioniranje magnetnega kroga asinhronskega stroja.

Navitja kolektorskih strojev. Reakcija indukta. Problematika komutacije. Dimenzioniranje magnetnega kroga kolektorskega stroja.

Predmet učimo na programih

Aplikativna elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Pridobitev poglobljenega znanja o lastnostih, konstrukcijskih značilnostih in možnostih uporabe različnih vrst električnih strojev. Poudarek je na aplikativnih znanjih, ki jih bodoči projektant oziroma uporabnik potrebuje pri izbiri, dimenzioniranju in uporabi električnih strojev.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, v predavanja vključene avditorne vaje in laboratorijske vaje.

Laboratorijske vaje so s povišano nevarnostjo (visoka napetost, vrteči se deli,…)

Predmet je sestavljen iz 30 ur predavanj in iz 30 ur laboratorijskih vaj s povišano nevarnostjo.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

-opisati fizikalna dogajanja v električnih napravah,

-razumeti fenomene izgub v jedru, navitjih in dodatnih izgub v električnih strojih,

-izračunati fizikalne količine magnetnega, električnega in toplotnega polja,

-računati s  sodobnimi računalniškimi orodij, ki temeljijo na metodi končnih elementov, za izračun magnetnih, elektrostatičnih in toplotnih polj,

-ovrednotiti elektromagnetna stanja v električnih strojev,

-razvrstiti osnovne probleme pri proizvodnji in uporabi posameznega električnega stroja.

Temeljni viri in literatura

  • Scott D. Sudhoff, Power Magnetic Devices: A Multi-Objective Design Approach Wiley-Blackwell, 2014.
  • Juha Pyrhonen, Tapani Jokinen, Valeria Hrabovcova: Design of Rotating Electrical Machines, Wiley-Blackwell; 2nd Edition edition, 2013.
  • Austin Hughes, Bill Drury:Electric Motors and Drives: Fundamentals, Types and Applications, Newnes, 4th Revised edition edition, 2013
  • Nicola Bianchi, Electrical Machine Analysis Using Finite Elements, CRC Press, 2005
  • S.V. Kulkarni, S.A. Khaparde: Transformer Engineering: Design, Technology, and Diagnostics, CRC Press; 2 edition, 2012.
  • Stephen L. Herman: Electrical Transformers and Rotating Machines, Delmar Cengage Learning; 3rd Revised edition edition,2011.
  • Bharat Heavy Electrical Limited, Transformers: Design, Manufacturing, and Materials (Professional Engineering), McGraw-Hill Professional, 2004.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411