Modul D: Multimedijski sistemi

Opis predmeta

•          Osnove multimedije ter značilnosti multimedijskih elementov (tekst, slika, animacije, zvok, video).

•          Tehnološke osnove multimedije:

o          Lastnosti analogne ter digitalne oblike multimedijskih elementov ter razlogi za digitalizacijo.

o          Kompresija in najznačilnejši formati zapisa multimedijskih elementov.

o          Prenos multimedijskih vsebin (strujanje, mehanizmi in protokoli za prenos vsebin)

•          Osnovne multimedijske storitve (IPTV storitve, mobilne video storitve, spletne video storitve).

•          Arhitektura in značilnosti operaterskih multimedijskih sistemov: IPTV,  radiodifuzni prenos TV in radia (DAB, DVB-x). Zagotavljanje kvalitete storitev (QoS/QoE).

•          Arhitekture in značilnosti ne-operaterskih multimedijskih sistemov: spletne TV, video portali, mobilne aplikacije,…

•          Značilnosti terminalne opreme za uporabo multimedijskih storitev (TV komunikator, mobilni terminal, osebni računalnik, tablični računalnik).

•          Pomen in lastnosti uporabniških vmesnikov v multimediji (strojni uporabniški vmesniki, programski uporabniški vmesniki). Načrtovanje interaktivnosti.

Sistemi za zaščito multimedijskih vsebin in njihova integracija (sistemi pogojnega dostopa, sistemi DRM).

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študentom približati in razjasniti področje multimedije, ki je zelo tesno povezano z razvojem na elektrotehniškem področju. Predmet obravnava arhitekture sodobnih RTV in multimedijskih sistemov, ki so podlaga za tehnično izvedbo multimedijskih storitev.  Skozi obravnavo lastnosti multimedijskih elementov kot so slike, zvok in video  študent spozna njihove lastnosti in specifike, ki so pomembne za postopke produkcije, priprave ter prenosa multimedijskih vsebin do končnih uporabnikov. Predmet vključuje razlago in analizo specifik  različnih načinov delovanja digitalnih avdio-vizualnih platform kot so radiodifuzija, IPTV  ali »over-the-top« način prenosa, ter skozi le-te študentom podaja razumevanje skupnih in specifičnih gradnikov, zagotavljanje kvalitete storitev ter razumevanje specifik terminalne opreme in uporabniških vmesnikov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami, ter laboratorijske vaje, kjer probleme spozna tudi praktično in jih v timu rešuje skozi projektno delo. Eizobraževanje. Ogledi in vabljeni predavatelji.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu  naj bi bili študenti zmožni:

  • Opisati lastnosti in specifike posameznih multimedijskih gradnikov
  • Izračunati potrebne pasovne širine za prenos AV signalov v standardni, visoki in ultra visoki ločljivosti
  • Izbrati najprimernejšo obliko izvedbe multimedijske storitve in način interakcije za različne terminalne naprave
  • Izdelati preprosto arhitekturo multimedijskega sistema z elementi na strežniški in odjemalski strani
  • Oceniti primernost uporabniškega vmesnika in načinov interakcij

Temeljni viri in literatura

  1. Simpson w., Greenfield H., IPTV and internet video: expanding the reach of television broadcasting, Focal Press, 2012
  2. Steinmetz R., Nahrstedt K., Multimedia Systems, Springer, (2014 edition)
  3. Vaughan T., Multimedia: Making it work, McGraw -Hill Osborne media, 2010
  4. Benoit H., Digital television: satelite, cable, terestrial, IPTV, Mobile TV in the DVB framework, Focal Press, 2008
  5. Izbrani članki, objavljeni v revijah, npr. / Selected articles published in magazines, i.e IEEE Multimedia, IEEE Spectrum

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411