Modul D: Varne komunikacije

Opis predmeta

Uvod: zgodovina vede o šifriranju od antike do danes. Varnostna tveganja in glavni cilji pri zagotavljanju varnosti komunikacij: tajnost/zasebnost, avtentičnost, verodostojnost in neovrgljivost.

Simetrični šifrirni postopki: substitucijsko in transpozicijsko šifriranje ter standardni algoritmi DES in AES.

Asimetrični šifrirni algoritem RSA in Diffie-Helman protokol za varno izmenjavo ključev.

Algoritmi za digitalni podpis in zgoščevalne funkcije.

Digitalna potrdila in upravljanje z javnimi ključi.

Varnost komunikacij na Internetu, standardni algoritmi in protokoli po plasteh od fizičnega do aplikacijskega sloja.

Varnost radijskih komunikacij, pregled  varnostnih mehanizmov WLAN in v mobilnih sistemih GSM , TETRA, UMTS in LTE.

Predmet učimo na programih

Aplikativna elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Pridobitev osnovnih znanj o varnostnih mehanizmih, ki se uporabljajo z namenom varovanja informacij.

Učenje in uporaba standardnih šifrirnih algoritmov in protokolov.

Predmet podaja ustrezna znanja za  uporabo varnostnih mehanizmov na  različnih plasteh splošnega telekomunikacijskega modela.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja in laboratorijske vaje.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

  • razvrstiti temeljne vidike komunikacijske varnosti,
  • opisati osnovne šifrirne postopke,
  • preizkusiti standardne šifrirne postopke,
  • izračunati preproste primere šifriranja podatkov,
  • razlikovati različno uporabo šifrirnih ključev,
  • preveriti stopnjo zaščite v izbranem komunikacijskem sistemu.

Temeljni viri in literatura

1. Anton Umek: Varne komunikacije, študijsko gradivo 2011/2012.

 http://www.lkn.fe.uni-lj.si/gradiva/VarKom/Varne_komunikacije.pdf
2. Sašo Tomažič: Varnost informacijsko komunikacijskih sistemov, 2013, spletno gradivo VIKS.pdf

3. Man Young Rhee: Wireless Mobile Internet Security, 2nd. Edition, Wiley 2013.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411