Montaža in postprodukcija

Opis predmeta

Video montaža:

 • Video in avdio kodeki (pri zajemu, za video montažo, za objavo, hranjenje)
 • razlike med programi za nelinearno montažo
 • tipi medijev posnetih vsebin (kasete, kartice, diski, blu-ray)
 • priprava delovnega okolja (glede na posnet material, končni izdelek)
 • uvoz/zajem vsebin (video, avdio, slike, grafike)
 • spoznavanje in uporaba orodij (blade, ripple, roll, slip, slide,…)
 • spoznavanje in uporaba efektov in filtrov (na prehodih, sekvencah, clipih)
 • uporaba nivojev in mask
 • urejanje avdia za video
 • spoji, Phi efekt, organizacija časa
 • finalizacija izdelkov
 • izvoz izdelkov in hranjenje
 • transkodiranje vsebin (glede na namen)
 • objava/predvajanje izdelka

Predmet učimo na programih

Multimedija 1. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj  predmeta je študente seznaniti s postprodukcijo avdio-video vsebin. Predmet obravnava  celoten postopek od prejetja gradiva (na različnih medijih) vse do objave obdelanih avdio-video vsebin. Študentje bodo spoznali različne tipe medijev, ustvarjanje delovnega okolja v programih za postprodukcijo, zajem in prenos posnetega materiala, obdelava vsebin, priprava končnega izdelka, izvoz izdelka, ter objava in hranjenje izdelka. Poseben poudarek je  namenjen spoznavanju video montažnih programov na različnih platformah (MAC, Windows, Linux), ter na praktični uporabi le-teh. Predmet vključuje razlago razlik  med linearno in nelinearno produkcijo, ter obdelavo zvoka za video.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, praktični prikaz na računalnikih z ustrezno programsko opremo in delo v parih in skupinah.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu  naj bi bili študenti zmožni:

 • Razumeti osnove organizacije prostora in časa v  nelinearni montaži
 • Zasnovati in izdelati avdiovizualni prispevek na osnovi posnetega materiala z razumevanjem vrstnega reda
 • Izbrati ustrezne kodeke in formate v odvisnosti od namena uporabe in ciljnih naprav
 • Shraniti in objaviti izdelke v ustreznem formatu , v odvisnosti od namembnosti
 • Uporabljati orodja za napredno  nelinearno montažo in postprodukcijo

Uporabljati filtre, efekte in druge funkcionalnosti montažnih programov in programov za barvno obdelavo videa

Temeljni viri in literatura

 1. Weynand, D. Final Cut Pro 7, Professional Video Editing. Peachpit Press, 2010
 2. Gary, B.  Compressor 3.5. Peachpit Press, 2010
 3. Villain, D. Montaža. Slovenska kinoteka, 2000
 4. Adobe Creative Team. Adobe Premiere Pro CS5: Classroom in a Book. Adobe Press, 2010
 5. Austerberry D., The technology of video and audio streaming, Focal Press, 2005 

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411