Motnje v elektroenergetskem sistemu

Opis predmeta

Normalna in nenormalna stanja v EES, tokovne in napetostne preobremenitve v EES, pomen določitve tokovnih obremenitev v EES na dimenzioniranje elementov EES in na koordinacijo nadtokovne medfazne in zemeljskostične zaščite, fizikalno ozadje pojavov ob medfaznih in zemeljskostičnih napakah, izračun kratkostičnih in zemeljskostičnih veličin s teorijo simetričnih komponent, določitev značilnih kratkostičnih in zemeljskostičnih veličin glede na standarde, princip in metode izračuna kratkostičnih in zemeljskostičnih veličin s programskimi orodji, prekinitve vodov, metode in smisel ozemljevanja nevtralne točke, načini ozemljevanja nevtralne točke, vpliv ozemljevanja na zemeljskostične razmere in stikalne prenapetosti v omrežju, osnovne značilnosti obratovanja ozemljenih in neozemljenih omrežij, osnovni principi izklapljanja kratkostičnih in zemeljskostičnih tokov in fizikalna slika dogajanja v stikalnih napravah ob izklopu kratkostičnih veličin.

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 2. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta Motnje v elektroenergetskem sistemu je podati razumevanje fizikalnega ozadja nastanka napetostnih in predvsem tokovnih obremenitev v elektroenergetskem sistemu (EES) ob nastopu motenj (kratkostičnih, zemeljskostičnih napak v sistemu). Študent spozna pomen poznavanja kratkostičnih in zemeljskostičnih veličin za dimenzioniranje EES in koordinacijo nadtokovne zaščite, nauči se metod njihovega izračuna in spozna standarde s tega področja. V smislu obnašanja sistema ob motnjah bo razumel načine in metode ozemljevanja elektroenergetskih omrežij ter osnovne metode in fizikalne principe za izločitev elementov EES, ki so vzrok motenj.

Pridobljeno znanje je podlaga za načrtovanje elementov EES, segmentov EES ter razumevanje in koordinacijo zaščitnih sistemov v EES.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja in laboratorijske vaje

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

  • poznati vzroke za nastanek kratkostičnih in zemeljskostičnih okvar,
  • uporabiti metode za izračun kratkostičnih in zemeljskostičnih okvar,
  • analizirati rezultate izračuna kratkostičnih in zemeljskostičnih okvar pri dimenzioniranju elementov EES in koordiniranju nadtokovne zaščite,
  • poznati načine za omejevanje kratkostičnih in zemeljskostičnih tokov in izbrati ustrezne naprave,
  • analizirati vplivne veličine, ki določajo višino okvarnih tokov,
  • poznati odziv generatorjev na okvaro in razlikovati med odzivi pri različnih tipih vzbujalnih sistemov.

Temeljni viri in literatura

  1. Roeper, Richard: Kratkostični tokovi v trifaznih omrežjih :časovni potek in izračun veličin, Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 1987
  2. International standard IEC 60909: Short-circuit currents in three-phase a.c. systems
  3. Papič, P. Žunko: Elektroenergetska tehnika I, Založba FE in FRI, 2005.
  4. Das, J. C.: Power system analysis : short-circuit load flow and harmonics, New York : Marcel Dekker, cop. 2002.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411