Načrtovanje digitalnih elektronskih sistemov

Opis predmeta

Sistemi v integriranem vezju. Tehnologija in gradniki vezij. Potek načrtovanje digitalnih elektronskih sistemov. Načrtovanje v jeziku VHDL (Very High-Speed Integrated Circuits Description Language). VHDL podatkovni tipi in modeli RTL (Register Transfer Level).  Komponente, podprogrami in paketi VHDL. Komunikacijski vmesniki in vodila.  Vmesniki. Predstavitev vgrajenih jeder IP (Intellectual Property) jeder: procesorji, pomnilniki, komunikacijske enote. Uporaba mehkih procesorskih jeder v programirljivih vezjih.

Hkratno načrtovanje strojne in programske opreme in modeliranje funkcionalnosti v višjenivojskih jezikih: SystemC, SpecC. Analiza zmogljivosti in delitev na strojni in programski del. Optimizacija načrtovalskega postopka strojne in programske opreme.

Testiranje digitalnih elektronskih sistemov. Modeliranje napak, simulacija vezij z napakami, avtomatsko generiranje testnih vzorcev. Načrtovanje vezij za obrobno in vgrajeno testiranje. Možnost optimizacije vezij z upoštevanjem testiranja.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Posredovati temeljne raziskovalne in razvojne segmente na področju snovanja kompleksnih digitalnih elektronskih sistemov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja in vaje.

Predvideni študijski rezultati

Študent bo usvojil analizo in sintezo kompleksnih digitalnih elektronskih sistemov.

Na različnih načrtovalskih nivojih in z različnimi jeziki za opis vezij bo sposoben zasnovati in izdelati digitalni elektronski sistem.

Temeljni viri in literatura

[1]Tocci R, Widmer N, Moss G (2011), Digital Systems: Principles and Applications. Prentice

      Hall, New Jersey                                                                                                       

[2]  Ciletti M D (2011), Advanced Digital Design with the Verilog HDL. Prentice Hall, New Jersey

[3]  Mano M M (2013) Digital Design, Prentice Hall, New Jersey

[4]  Tokheim R (2014), Digital Electronis: Principles and Application. McGraw-Hilll, New York

[5]  A. Trost (2015), Načrtovanje digitalnih vezij v jeziku VHDL, Založba FE UL, Ljubljana

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411