Omrežne storitve

Opis predmeta

Pregled delovanja omrežnega in transportnega sloja v internetnih sistemih.  Arhitektura paketnih stikal. Protokoli in storitve tehnologije Ethernet. Usmerjanje v internetnih sistemih. Osnove multicast prenosnega načina. Osnove internetnega protokola verzije 6. Storitve in aplikacije internetnega protokola verzije 6. Delovanje tehnologije in storitve večprotokolne komutacije z zamenjavo label. Varnostne naprave, mehanizmi in varnostne storitve omrežji. Operaterske arhitekture širokopasovnega dostopa do interneta. Uvod v telekomunikacijski inženiring: omrežno in prometno načrtovanje, načrtovanje kvalitete storitev in merjenjaomrežne tehnologije prihodnosti.

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je podati pregled gradnikov, mehanizmov ter osnovnih konceptov delovanja sodobnih omrežnih storitev. Spoznavanje naprednih povezovalnih načinov, omrežnih protokolov, upravljalskih mehanizmov, varnostnih pristopov ter storitev internetnih sistemov.

Študenti bodo pridobili potrebna znanja in veščine s teh področij.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami, ter laboratorijske vaje, kjer probleme spozna tudi praktično in jih v timu rešuje skozi projektno delo. Eizobraževanje. Ogledi in vabljeni predavatelji.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

– opisati omrežne tehnologije, storitve in arhitekture v poslovnih okoljih in operaterskih okoljih, 

– razlikovati med nalogami različnih slojev omrežij,

– razlikovati tipe prometa v omrežjih,

– konfigurirati uporabniške in poslovne omrežne naprave za osnovno povezljivost,

– konfigurirati operaterske omrežne naprave za osnovno povezljivost,

– primerjati omrežne storitve za domača, poslovna in operaterska omrežja.

Reference nosilca

 1. KOS, Andrej, HOMAN, Peter, BEŠTER, Janez. Performance evaluation of a synchronous bulk packet switch under real traffic conditions. IEICE transactions on communications, ISSN 0916-8516, 2003, vol. E86-B, no. 5, str. 1612-1624.
 2. KOS, Andrej, VOLK, Mojca, BEŠTER, Janez. Quality assurance in the IMS-based NGN environment. V: CRANLEY, Nicola (ur.), MURPHY, Liam (ur.). Handbook of research on wireless multimedia: quality of service and solutions. Hershey; New York: Information Science Reference, cop. 2009, str. 240-257, ilustr.
 3. GRAŠIČ, Valerij, KOS, Andrej, MILEVA BOSHKOSKA, Biljana. Classification of incoming calls for the capital city of Slovenia smart city 112 public safety system using open Internet of Things data. International journal of distributed sensor networks. [Online ed.]. 2018, vol. 14, no. 9, str. 1-12, ilustr. ISSN 1550-1477. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1550147718801703, DOI: 10.1177/1550147718801703. [COBISS.SI-ID 2048569107]
 4. PUSTIŠEK, Matevž, ŠTEFANIČ JUŽNIČ, Leon, KOS, Andrej. Blockchain support in IoT platforms. The IPSI BgD transactions on internet research. [Print ed.]. Jan. 2018, vol. 14, no. 1, str. 13-20, ilustr. ISSN 1820-4503. [COBISS.SI-ID 11938132]
 5. KADUSIC, Esad, ZIVIC, Natasa, KOS, Andrej. QoS-aware dynamic MAP selection in HMIPv6 architectures. IEEE access. 2016, vol. 4, str. 3112-3126, ilustr. ISSN 2169-3536. DOI: 10.1109/ACCESS.2016.2575098. [COBISS.SI-ID 11793748]
 6. PUSTIŠEK, Matevž, DOLENC, Dejan, KOS, Andrej. LDAF : low-bandwidth distributed applications framework in a use case of blockchain-enabled IoT devices. Sensors. May-2 2019, iss. 10, 2337, str. 1-15, ilustr. ISSN 1424-8220. DOI: 10.3390/s19102337. [COBISS.SI-ID 12534612]

Temeljni viri in literatura

 1. Comer, D.: Internetworking with TCP/IP, Vol 1 (6th Edition),    ISBN-10: 013608530X, 2013, Addison-Wesley.
 2. Tannenbaum, A.S.: Computer networks, 5th ed., international ed., ISBN 978-0-13-255317-9, 2011, Pearson.
 3. Stallings, W.: Data and computer communications, 10th ed., ISBN 978-0-13-350648-8, 2013, Pearson.
 4. Fall, K. R., Stevens, W. R.: TCP/IP illustrated. Vol. 1, The protocols, 2nd ed.,   ISBN 978-0-321-33631-6, 2012, Addison-Wesley.
 5. Članki, objavljenih v revijah, npr. / Articles published in magazines, i.e.: IEEE Communications Surveys & Tutorials, http://www.comsoc.org/livepubs/surveys/index.html

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411