Operacijski sistemi v realnem času

Opis predmeta

Osnovna ideja operacijskih sistemov. Vloga programskih jezikov in knjižnic. Načelo jedra in ovoja. Strukturne razlike med realnočasnimi in ne realnočasnimi operacijskimi sistemi. Večopravilnost in nizkonivojski preklopi med opravili. Upravljanje s kopico. Navidezni in fizični naslovni prostor. Odnosi med MMU, DAN in cache pomnilnikom. Datotečni sistemi. Navidezni pomnilnik. Velikost sklada in večskladovne strukture. Procesi in niti. Prioritetno razvrščanje.

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 2. stopnja

Cilji in kompetence

Razumeti sodobne industrijske operacijske sisteme za večopravilno delo v realnem času. Pridobiti pregled nad aktualnimi produkti za vgrajene mikrokrmilniške sisteme in spoznati praktično uporabo v okviru laboratorijskega dela.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vodena diskusija, laboratorijsko skupinsko delo, samostojno seminarsko delo.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem izpitu naj bi bili študenti zmožni:

 • izbrati primerno strukturo,
 • operacijskega sistema za dan realnočasni problem,
 • določiti ustrezno velikost pomnilnika,
 • izbrati primerno shemo za dinamično upravljanje s pomnilikom,
 • verificirati in validirati C kodo,
 • nadzorovati fragmentacijo v datotečnih sistemih,
 • izpeljati razvrstljivostno analizo za zahtevnejše realnočasne probleme.

Temeljni viri in literatura

 1. PUHAN, Janez. Operating systems, embedded systems and real-time systems. 1st ed. Ljubljana: FE Publishing, 2015. VII, 163 str.
 2. Spletna stran operacijskega sistema FreeRTOS.
 3. Spletna stran mikrokrmilniškega sistema Arduino Due
 4. Spletna stran mikrokrmilnika SAM3X8E

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411