Osnove oblikovanja

Opis predmeta

 1. Izbrana poglavja iz zgodovine in razvoja oblikovanja. Umetnost in znanost, oblikovanje in tehnologija.
 2. Osnovne likovne prvine, barvna teorija, kompozicija – vaje: vizualne študije, barvne študije.
 3. Osnove tipografije in zakonitosti uporabe črkovnih vrst in družin.
 4. Oblikovalski prelom formata in strukturiranje formata z likovnimi in tipografskimi elementi.
 5. Zakonitosti ekranske slike in principi montaže slik.
 6. Strukturiranje sporočila skladno z zakonitostmi komunikacijskega koda in v odvisnosti od družbenega konteksta sporočanja.
 7. Koncept interaktivnosti v novih medijih.
 8. Načrtovanje uporabniškega vmesnika: – 1. poudarek na inovativnosti komunikacije med uporabnikom in računalnikom; – 2. poudarek na ustrezno strukturirani vizualni komunikaciji elementov vmesnika, ki posreduje informacije o interakciji z vmesnikom.
 9. Vizualizacija podatkov. Projektna naloga.
 10. Uporabniški paket grafičnih programov Adobe: uporaba programov iz paketa.

Predmet učimo na programih

Multimedija 1. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študentom predstaviti osnove načrtovanja vizualnih komunikacij. Oblikovalske načrtovalske metode bodo študenti računalništva in informatike uporabili pri načrtovanju novomedijskih vmesnikov, vizualizacij podatkov, elektronskih dokumentov in spletnih strani.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje v šoli, seminarji zajemajo domače delo. Poseben poudarek je na sprotnem študiju. Poseben vidik je vpeljevanje v skupinsko delo na kompleksnem oblikovalskem projektu.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno zaključenem modulu bodo študenti zmožni:

– prepoznati zakonitosti likovnega izražanja,

– pomniti osnovne likovne prvine in principe gradnje podobe,

– dekodirati vizualna sporočila,

– koristiti zakonitosti uporabe črkovnih vrst in barv,

– uporabljati oblikovalske metode in oblikovalske programe za oblikovanje spletnih strani, računalniških vmesnikov, vizualizacijo podatkov,

– zasnovati, načrtovati in izdelati lasten oblikovalski izdelek,

– interpretirati oblikovalski proces kot integralni del pri načrtovanju komunikacije med računalnikom in uporabnikom,

– pregledati področje in analizirati primere dobre prakse,

– testirati, evalvirati in preoblikovati lastni oblikovalski izdelek,

– integrirati oblikovalsko mišljenje in metodologijo pri načrtovanju uporabniku prijaznih računalniških vmesnikov.

Temeljni viri in literatura

 • Data Flow: Visualising Information in Graphic Design. Berlin: Gestalten, 2008. Kubel, H., Williams, S.Type: New Perspectives in Typography. Laurence King, 2015.
 • Colborne, G. Simple and Usable Web, Mobile, and Interaction Design (Voices That Matter). New Readers, 2010.
 • Lal, R. Digital Design Essentials: 100 Ways to Design Better Desktop, Web, and Mobile Interfaces. Rockport Publishers, 2013.
 • Manovich, L. The Language of New Media. MIT, 2001.
 • Samara, T. Design Elements: A Graphic Style Manual. Rockport Publishers, 2007.
 • Tufte, R. E. The Visual Display of Quantitative Information. Graphics Press LLC, 2001.
 • The Design Annual.
 • Virtualni učitelji in priročniki za programe Adobe: Illustrator, Photoshop, After Effects, Premiere.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411