Prenos multimedijskih signalov

Opis predmeta

Predavanja:

  • Digitalne komunikacije med multimedijskimi napravami: terminali, video in avdio napravami, senzorji in aktuatorji.
  • Digitalni multimedijski signali, informacija in podatkovni pretok
  • Omejitve fizikalnega komunikacijskega kanala pri prenosu električnih signalov, prenosna kapaciteta komunikacijskega kanala
  • Obdelava signalov za prenos po komunikacijskem kanalu:

o kodiranje signalov

o digitalni modulacijski postopki

o sodostop do skupnega komunikacijskega medija

  • Digitalni prenosni sistemi za povezovanje prenosnih multimedijskih naprav na kratkih razdaljah : BAN, PAN, WLAN.
  • Pregled in primerjava aktualnih brezžičnih tehnologij v praksi glede na topologijo omrežij, doseg, podatkovni pretok in porabo energije.

Vaje:

  • Eksperimenti z uporabo sodobnih programskih orodij za modeliranje digitalnih prenosnih sistemov.
  • Laboratorijski prikaz delovanja osnovnih gradnikov digitalnih prenosnih sistemov.
  • Meritve digitalnih signalov in lastnosti prenosnih sistemov
  • Eksperimenti z multimedijskimi komunikacijskimi napravami.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

·         Razumevanje omejitev pri prenosu digitalnih signalov po fizičnem prenosnem kanalu.

·         Poznavanje parametrov za oceno kvalitete pri prenosu multimedijskih signalov po komunikacijskem kanalu.

·         Poznavanje komunikacijskih tehnologij, ki omogočajo povezljivost multimedijskih naprav. 

Poznavanje komunikacijskih protokolov, ki omogočajo povezljivost multimedijskih naprav.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami, in laboratorijske vaje, kjer nekaj problemov spozna tudi praktično in jih skuša v duhu timskega dela reševati.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

–          razložiti delovanje gradnikov v verigi povezav fizičnega sloja,

–          računati podatkovne pretoke multimedijskih signalov in prenosne zmogljivosti povezav,

–          analizirati lastnosti različnih prenosnih tehnologij,

–          izmeriti lastnosti multimedijskih signalov in komunikacijskih povezav,

–          povezati multimedijske naprave v komunikacijsko omrežje.

Temeljni viri in literatura

1. Bhatnagar, Gaurav. Introduction to multimedia systems. Academic Press, 2002.

2. Sašo Tomažič, Digitalne komunikacije, Založba FE, 2014.

3. Andy Bateman, Digital Communications: Design for the Real Word, Addisaon Wesley, 1999.

4. Da Silva, Mário Marques. Multimedia communications and networking. CRC Press, 2012.

5. Rao, Kamisetty Ramamohan, Zoran S. Bojkovic, and Bojan M. Bakmaz. Wireless multimedia communication systems: design, analysis, and implementation. CRC Press, 2017.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411