Procesorski sistemi v telekomunikacijah

Opis predmeta

Pregled zgodovine digitalnih procesorjev. Logična vezja. Naslovni prostor, ukazi in zvajanje programa. Operacije s celimi števili. Zgradba mikroprocesorja. Komunikacija v procesorskih sistemih. Gradniki procesorskih sistemov. Prekinitve. Pisanje, prevajanje in izvajanje programov. Nalaganje in razhroščevanje programov. Mikrokrmilniki. Signalni procesorji. Mrežni/komunikacijski procesorji. Operacijski sistem in večopravilnost. Sistemi s sprotnim odzivom.

Predmet učimo na programih

Aplikativna elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študente seznaniniti z različnimi družinami procesorjev in njihovo vlogo v komunikacijskih sistemih. Spoznati strojni in programski del terminalne opreme. Osvojiti osnovne pojme operacijskih sistemov kot so gonilnik, sistemski klici, razvrščevalnik in medprocesna komunikacija. Spoznati se z osnovnimi pristopi k načrtovanju digitalnih vezij. V okviru vaj pridobiti praktične izkušnje na konkretnem procesorskem sistemu z uporabo izbranega opracijskega sistema.

Metode poučevanja in učenja

Na predavanjih so predstavljene teoretične osnove. Študentom je na voljo literatura s podrobno vsebino. V okviru laboratorijskih vaj se seznanijo s konkretnim operacijskim sistemom in strojno opremo vgrajenega sistema. Študenti v okviru laboratorijskih vaj razvijejo aplikacijo za vgrajeni sistem.

Predvideni študijski rezultati

Po opravljenem izpitu naj bi študent znal:

-izbrati ustrezen procesor za podano nalogo

-identificirati posamezne komponente procesorskega sistema

-povezovati komponente med seboj

-uporabiti prevajalnik, razhroščevalnik in tolmač pri razvoju in izvajanju programov

-opisati delovanje večopravilnih operacijskih sistemov

-razviti aplikacijo za vgrajeni sistem

Temeljni viri in literatura

  1. J.-L. Baer, Microprocessor architecture: fromsimple pipelines to chip multiprocessors, Cambridge University Press, 2010.
  2. S.-M. Kuo, W.-S. Gan, Digital signal processors : architectures, implementationsandapplications. Prentice Hall, 2005.
  3. R. Giladi, Networkprocessors: architecture, programming, andimplementation. Morgan Kaufmann (Elsevier), 2008.
  4. J. Puhan, T. Tuma, Uvod v mikrokrmilniške sisteme – zgradba in programiranje, Založba FE/FRI, 2006, optični disk (CD-ROM), PDF datoteka

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411