Računalniški vid

Opis predmeta

 1. Uvod
  • Cilji računalniškega vida, sorodna področja.
  • Smeri razvoja in področja uporabe.
 2. Nastanek slike
  • Osnovne lastnosti digitalnih slik.
  • Centralno projekcijski model kamere.
  • Kalibracija kamere, direktna linearna transformacija, korekcija distorzije leč.
  • Širjenje svetlobe, osnove fotometrije, fotometrična enačba leče.
  • Kamere in leče. Tehnike osvetlitve.
  • Človeško oko, zaznavanje barv. Predstavitev barv, barvni prostori.
 3. Analiza slik
  • Osnove filtriranja slik. Operacije s histogrami.
  • Detekcija robov, detekcija oglišč.
  • Houghova transformacija.
  • Analiza povezanih komponent.
  • Morfološko filtriranje.
  • Aktivni modeli krivulj (kače).
  • Opis oblike.
  • Prostor ločljivosti in slikovne piramide.
  • Geometrične transformacije slik, mere podobnosti.
  • Registracija slik, prileganje modela, RANSAC.
 4. Stereo vid
  • Osnove stereo vida.
  • Stereo primerjanje.
  • Modeliranje in kalibriranje stereo sistema, epipolarna geometrija.
  • Aktivni stereo, strukturirana osvetlitev.
 5. Analiza gibanja
  • Detekcija gibanja.
  • Čas do dotika.
  • Optični tok, polje gibanja, polje hitrosti.
  • Vizualno sledenje, osnove Kalmanovega filtra.

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 2. stopnja

Cilji in kompetence

Razumevanje osnovnih načel,  tehnologij in teorije vidnega zaznavanja v inteligentnih sistemih avtomatike in robotike.

Metode poučevanja in učenja

Na predavanjih so predstavljene teoretične osnove obravnavanih poglavij skupaj s praktičnimi prikazi v jeziku Matlab ali C.

Praktično delo poteka v okviru laboratorijskih vaj. Te so zasnovane v obliki večih nalog, v katerih se študentje postopoma seznanjajo s posameznimi algoritmi računalniškega vida ter jih implementirajo ter preizkusijo. Skupino na vajah  sestavljata dva ali trije študentje, rezultati pa so v obliki programske kode v jeziku Matlab. Po vsakem delu vaj študentje predstavijo svoje rezultate asistentu.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu bi naj bili študenti zmožni:

 • Pojasniti koncept nastanka slike na senzorju digitalne kamere
 • Pojasniti koncept delovanja pogosto uporabljenih algoritmov računalniškega vida.
 • Izvesti kalibracijo kamer z orodji, ki se uporabljajo na področju računalniškega vida
 • Izbrati ustrezne osnovne algoritme računalniškega vida za izbran problem
 • Implementirati zmerno zahtevne algoritme računalniškega vida.
 • Izdelati zmerno zahtevne rešitve problemov strojnega vida, ki delujejo v kontroliranih pogojih

Temeljni viri in literatura

 1. D. Forsyth, J. Ponce, Compuer vision, a modern approach, 2nd ed., Pearson 2012.
 2. E. Trucco, A. Verri, Introductory techniques for 3-D computer vision, Prentice Hall, 1998.
 3. Prosojnice iz predavanj (lecture slides), navodila za vaje (lab assignment instructions).

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411