Raziskovalno delo 5

Opis predmeta

Raziskovalno delo je podrejeno pripravi in izdelavi doktorske disertacije. To je individualno znanstveno raziskovalno delo, ki ga usmerja mentor. V okviru Raziskovalnega dela 5 se morajo študentje udeležiti tudi delavnic za doktorske študente na temo znanstveno-raziskovalnega dela, ki jih organizira UL FE. Prav tako se od študenta pričakuje aktivna udeležba na domačih in mednarodnih znanstvenih in strokovnih srečanjih.

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 3. stopnja

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411