Raziskovalno delo 6

Opis predmeta

Raziskovalno delo je podrejeno pripravi in izdelavi doktorske disertacije. To je individualno znanstveno raziskovalno delo, ki ga usmerja mentor. V okviru raziskovalnega dela se od študenta pričakuje aktivna udeležba na domačih in mednarodnih znanstvenih in strokovnih srečanjih.

 

Reference nosilca

Nosilec je izbrani mentor s habilitacijskim nazivom visokošolskega učitelja.

The lecturer is a selected mentor with the proper habilitation title.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411