Seminar iz biomedicinske tehnike

Opis predmeta

Identifikacija realnega problema s področja biomedicinske tehnike, izbor problema in reševanje. Zbiranje informacij in pregled dosedanjih rešitev izbranega ali podobnega problema. Predlog možnih rešitev in ocena različnih rešitev. Izvedba rešitve problema. Izdelava poročila.

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 2. stopnja

Cilji in kompetence

Priprava na samostojno razvojno delo pri diplomski nalogi.

Metode poučevanja in učenja

Predavanje, mentorsko delo, samostojno delo.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

 • razumeti potek in osnovne faze raziskovalnega dela,
 • preučiti in razumeti raziskovalni problem,
 • poiskati, pregledati in analizirati relevantno znanstveno literaturo,
 • izbrati in kritično vrednotiti znane rešitve,
 • predlagati izvirno rešitev problema in
 • predstaviti problem in rešitev ustno in v obliki pisnega poročila.

Temeljni viri in literatura

 1. Wolfgang Birkfellner. Applied Medical Image Processing, Second Edition: A Basic Course. CRC Press; 2 edition, 2014.
 2. Klaus D. Tonnies. Guide to Medical Image Analysis: Methods and Algorithms. Springer, 201
 3. Thomas M. Deserno. Biomedical Image Processing. Springer, 2011.
 4. Joseph D. Bronzino. The Biomedical Engineering Handbook. CRC Press, 2000.
 5. 5. John Enderle, Joseph Bronzino. Introduction to Biomedical Engineering. Academic Press, 2012.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411