Seminar iz biomedicinske tehnike

Opis predmeta

Identifikacija realnega problema s področja biomedicinske tehnike, izbor problema in reševanje. Zbiranje informacij in pregled dosedanjih rešitev izbranega ali podobnega problema. Predlog možnih rešitev in ocena različnih rešitev. Izvedba rešitve problema. Izdelava poročila.

Cilji in kompetence

Priprava na samostojno razvojno delo pri diplomski nalogi.

Metode poučevanja in učenja

Predavanje, mentorsko delo, samostojno delo.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

 • razumeti potek in osnovne faze raziskovalnega dela,
 • preučiti in razumeti raziskovalni problem,
 • poiskati, pregledati in analizirati relevantno znanstveno literaturo,
 • izbrati in kritično vrednotiti znane rešitve,
 • predlagati izvirno rešitev problema in
 • predstaviti problem in rešitev ustno in v obliki pisnega poročila.

Reference nosilca

 1. GALIMZIANOVA, Alfiia, PERNUŠ, Franjo, LIKAR, Boštjan, ŠPICLIN, Žiga. Stratified mixture modeling for segmentation of white-matter lesions in brain MR images. NeuroImage, 2016, vol. 124, pt. A, str. 1031-1043.
 2. MITROVIĆ, Uroš, PERNUŠ, Franjo, LIKAR, Boštjan, ŠPICLIN, Žiga. Simultaneous 3D-2D image registration and C-arm calibration : application to endovascular image-guided interventions. Medical physics, 2015, vol. 42, no. 11, str. 6433-6448.
 3. JERMAN, Tim, PERNUŠ, Franjo, LIKAR, Boštjan, ŠPICLIN, Žiga. Blob enhancement and visualization for improved intracranial aneurysm detection. IEEE Tr Visualization and Computer Graphics, 2016, vol. 22, no. 6, str. 1705-1717.
 4. MIKLAVČIČ, Damijan, MALI, Barbara, KOS, Bor, HELLER, Richard, SERŠA, Gregor. Electrochemotherapy: from the drawing board into medical practice. BioMedical engineering online, 2014, vol. 13, no. 29.
 5. HABERL MEGLIČ, Saša, MIKLAVČIČ, Damijan, SERŠA, Gregor, FREY, Wolfgang, RUBINSKY, Boris. Cell membrane electroporation. Part 2, The applications. IEEE electrical insulation magazine, 2013, vol. 29, no. 1, str. 29-37.
 6. MIKLAVČIČ, Damijan (urednik). Handbook of electroporation : reference work 2017. Cham: Springer International Publishing, cop. 2017. ISBN 978-3-319-32886-7. ISBN 978-3-319-32887-4

Temeljni viri in literatura

 1. Wolfgang Birkfellner. Applied Medical Image Processing, Second Edition: A Basic Course. CRC Press; 2 edition, 2014.
 2. Klaus D. Tonnies. Guide to Medical Image Analysis: Methods and Algorithms. Springer, 201
 3. Thomas M. Deserno. Biomedical Image Processing. Springer, 2011.
 4. Joseph D. Bronzino. The Biomedical Engineering Handbook. CRC Press, 2000.
 5. 5. John Enderle, Joseph Bronzino. Introduction to Biomedical Engineering. Academic Press, 2012.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411