Seminar iz naprednih tehnologij

Opis predmeta

Predmet je namenjen uveljavljenim gostujočim predavateljem iz tujine ali iz prakse. Ti bodo študentom v okviru predmeta predstavili nove odmevne ideje, metodološke preboje ali uporabne rešitve s področja elektrotehnike, ki kot take še niso vključene v vsebine obstoječih predmetov.

Podrobna vsebina se določi vsako leto posebej glede na predloge in strokovno usmeritev izbranega predavatelja.

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 2. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je spoznati teoretične osnove in praktične implementacije novih metod in tehnologij na področju elektrotehnike.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, laboratorijske vaje

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Študenti spoznavajo nova področja in prijeme, ki v obstoječem predmetniku še niso zajeta.

Uporaba: Uporaba najnovejših pristopov in tehnik z izbranega področja elektrotehnike.

Refleksija: Razumevanje primernosti izbranih pristopov s področja elektrotehnike za reševanje praktičnih primerov v poslovnih okoljih.

Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en

predmet: Reševanje kompleksnih problemov, razvoj kompleksnih sistemov.

Temeljni viri in literatura

Dodatna literatura se predpiše vsako leto posebej glede na vsebino in predloge izbranega predavatelja.

Additional literature is given yearly, with respect to the current topic of the course.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411