Seminar iz naprednih tehnologij

Opis predmeta

Predmet je namenjen uveljavljenim gostujočim predavateljem iz tujine ali iz prakse. Ti bodo študentom v okviru predmeta predstavili nove odmevne ideje, metodološke preboje ali uporabne rešitve s področja elektrotehnike, ki kot take še niso vključene v vsebine obstoječih predmetov.

Podrobna vsebina se določi vsako leto posebej glede na predloge in strokovno usmeritev izbranega predavatelja.

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je spoznati teoretične osnove in praktične implementacije novih metod in tehnologij na področju elektrotehnike.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, laboratorijske vaje

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Študenti spoznavajo nova področja in prijeme, ki v obstoječem predmetniku še niso zajeta.

Uporaba: Uporaba najnovejših pristopov in tehnik z izbranega področja elektrotehnike.

Refleksija: Razumevanje primernosti izbranih pristopov s področja elektrotehnike za reševanje praktičnih primerov v poslovnih okoljih.

Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en

predmet: Reševanje kompleksnih problemov, razvoj kompleksnih sistemov.

Reference nosilca

 

Nosilec predmeta je prodekan za pedagoško dejavnost, aktualni prodekan je prof. dr. Roman Kamnik.

Izvajalec je vsako leto gostujoči profesor z drugih univerz.
The lecturer is a visiting professor from other universities

  1. ŠLAJPAH, Sebastjan, KAMNIK, Roman, MUNIH, Marko. Compensation for magnetic disturbances in motion estimation to provide feedback to wearable robotic systems. IEEE transactions on neural systems and rehabilitation engineering, Dec. 2017, vol. 25, no. 12, str. 2398-2406.
  2.  BALDINI, Gianmarco, DIMC, Franc, KAMNIK, Roman, STERI, Gary, GIULIANI, Raimondo, GENTILE, Claudio. Identification of mobile phones using the built-in magnetometers stimulated by motion patterns. Sensors, ISSN 1424-8220, 2017, vol. 17, no. 4, str. 1-19.
  3. AMBROŽIČ, Luka, GORŠIČ, Maja, GEEROMS, Joost, FLYNN, Louis, LOVA, Molino, KAMNIK, Roman, MUNIH, Marko, VITIELLO, Nicola. Cyberlegs : a user-oriented robotic transfemoral prosthesis with whole-body awareness control. IEEE robotics & automation magazine, Dec. 2014, vol. 21, no. 4, str. 82-9
  4. ŠLAJPAH, Sebastjan, KAMNIK, Roman, MUNIH, Marko. Kinematics based sensory fusion for wearable motion assessment in human walking. Computer methods and programs in biomedicine, Sep. 2014, vol. 116, no. 2, str. 131-14
  5. GORŠIČ, Maja, KAMNIK, Roman, AMBROŽIČ, Luka, VITIELLO, Nicola, LEFEBER, Dirk, PASQUINI, Guido, MUNIH, Marko. Online phase detection using wearable sensors for walking with a robotic prosthesis. Sensors, Feb. 2014, vol. 14, no. 2, str. 2776-2794.
  6. AMBROŽ, Miha, PREBIL, Ivan, KAMNIK, Roman, MUNIH, Marko. System for interactive scientific driving simulation with haptic information. Advances in engineering software, Mar. 2012, vol. 45, iss. 1, str. 239-251.

Temeljni viri in literatura

Dodatna literatura se predpiše vsako leto posebej glede na vsebino in predloge izbranega predavatelja.

Additional literature is given yearly, with respect to the current topic of the course.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411