Senzorski sistemi in multimedija

Opis predmeta

Povezane senzorske naprave in sistemi; Senzorska omrežja; Pridobivanje, zajem, prenos in združevanje multimedijskih vsebin; Osnove metod obdelave; Optimizacija za delovanje v realnem času; Primeri uporabe; Senzorji i senzorski sistemi v medicini; Senzorji in senzorski sistemi v energetiki; Odzivna okolja; Senzorski sistemi za zdravje, ugodje in zabavo; Nosljivi senzorski sistemi; Pametna in povezana okolja (domovi, vozila, mesta); Zasebnost in varovanje podatkov.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študentom podati splošen vpogled v multimedijske senzorske sisteme, ki je potreben za bodoče inženirje multimedije. Cilje je predstaviti senzorje in senzorske sisteme kot tehnološko osnovo za pridobivanje podatkov o uporabniku in okolici.

Snov je zanimiva za vse študente multimedije z željo po razvoju kompetenc, ki vključujejo učinkovito uporabo multimedijskih senzorskih sistemov in omogočanje interakcije z uporabnikom in okolico.  

Metode poučevanja in učenja

Na predavanjih predstavimo teoretične osnove obravnavane vsebine. Teoretični diskurz sproti podrobno dopolnjujemo s predstavitvijo različnih praktičnih rešitev. Spodbudimo kritično analizo in oceno predstavljenih rešitev.

Na koncu obravnave vsakega sklopa predstavimo tudi praktični učni primer, ki se mu študentje nato detaljno posvetijo v sklopu laboratorijskih vaj. Študentom je na voljo študijski material s podrobno vsebino. 

Praktično delo poteka v okviru laboratorijskih vaj. V prvem delu se študentje postopoma seznanijo z uporabljanimi senzorji in programskim okoljem in kodo, ki jo imajo na voljo. Študentje nato pristopijo k sestavljanju končne rešitve za predpisan problem. Študentje delajo v skupini, ki šteje največ tri študente. Med izvajanjem vaj pa se študentje konzultirajo z asistentom.  

V drugem delu vaj študente spodbudimo k praktični uporabi pridobljenega znanja za reševanje konkretnega izbranega problema v obliki projektne naloge. Na projektni nalogi delajo študentje v skupini, ki šteje največ tri študente. Izdelava projektne naloge poteka ob sprotnih rednih konzultacijah s pedagogom.

Ob koncu semestra študentje demonstrirajo delovanje izdelanega senzorskega sistema in  poročajo o končnih rezultatih z morebitno primerjavo izsledkov iz literature.

Predvideni študijski rezultati

Študentje opredelijo osnove načrtovanja, delovanja in uporabe multimedijskih senzorskih sistemov. Povežejo teoretična znanja s praktičnimi izzivi o principih zajema, prenosa, obdelave in združevanja multimedijskih vsebin. Naučijo se uporabljati multimedijske senzorske sisteme za spremljanje uporabnika in okolice.

Poiščejo ustrezne načine uporabe multimedijskih senzorskih sistemov za različne končne aplikacije. Sestavijo in osposobijo senzorske sisteme za delovanje v realnem času. Ocenijo ustreznost delovanja sestavljenih sistemov. Presojajo različne koncepte, ki so tipični za sodobne senzorske sisteme, vključno s prenosom, obdelavo, optimizacijo in zagotavljanjem varnosti in zasebnosti.

Temeljni viri in literatura

1.Fahmy H.M.A. Wireless Sensor Netwroks, Concepts, Applications, Exprimentation and Analysis. Springer International Publishing AG., 2016.

2. Azim M.M.A., Jiang X. Wireless Sensor Multimedia Networks: Architectures, Protocols and Applications. CRC Press, Taylor and Francis Group, Boca Raton, U.S., 2015.

3. Yang G.Z. Body Sensor Networks, 2nd ed. Springer-Verlang London, United Kingdom, 2014.

4. Rao K.R., Bojkovic Z.S., Bakmaz B. M. Wireless Multimedia Communication Systems. CRC Press, Taylor and Francis Group, Boca Raton, U.S., 2014.

5. Hercog D. Telekomunikacijska omrežja. Pasadena, Ljubljana, Slovenija, 2013.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411