Signali in informacije

Opis predmeta

Časovno zvezni signali: periodični, aperiodični in naključni. Moč periodičnih signalov in korelacijska funkcija. Energija aperiodičnih signalov in korelacijska funkcija. Fourierova frekvenčna analiza periodičnih in aperiodičnih signalov, spekter signala.  Moč naključnih signalov in korelacijska funkcija.

Filtriranje signalov in konvolucija. Vzorčenje in rekonstrukcija frekvenčno omejenih signalov. Prenos signalov impulznih oblik in intersimbolna interferenca, Nyquistov teorem.

Osnove teorije informacij: dogodki in mera informacije.  Informacijski izvori, entropija in izvorno kodiranje. Model komunikacijskega kanala in kapaciteta kanala.

Cilji in kompetence

Pridobitev razumevanja povezav med časovnim in frekvenčnim opisom telekomunikacijskih signalov.

Matematični opisi se dopolnjujejo z rezultati meritev električnih signalov v laboratoriju.

Učenje  osnovnih modelov komunikacijskega kanala.

Pridobitev temeljnih znanj iz osnov telekomunikacij, ki se nanašajo na kodiranje izvornih signalov in kodiranje na kanalu.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja in laboratorijske vaje.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

 • opisati različne vrste signalov,
 • povezovati lastnosti signalov v časovnem in frekvenčnem prostoru,
 • računati frekvenčne spektre signalov,
 • analizirati preproste linearne sisteme
 • poiskati ustrezne modele komunikacijskega kanala,
 • računati količino informacije na izvoru in prenosno zmogljivost komunikacijskega kanala,
 • preveriti izkoriščenost fizičnega  komunikacijskega kanala.

Reference nosilca

 1. TOMAŽIČ Sašo, UMEK Anton, A simple formula for calculation of power loss in digital transmission lines, IEEE Transactions on  Communications, 1992, vol. 40, no. 3, str. 484-486.
 2. UMEK Anton.  Theoretical and available transmission capacity of UTP, IEEE Region 10 International Conference on Electrical and Electronic Technology TENCON 2001: proceedings. IEEE, cop. 2001, str. 698-70
 3. UMEK  Anton, ŠTULAR Mitja, TOMAŽIČ Sašo. Multiple access techniques. Encyclopedia of wireless and mobile communications. Boca Raton; New York: Taylor & Francis Group: Auerbach Publications,  cop. 2008, vol. 2, str. 900-910.
 4. Umek, Anton, and Anton Kos. "The Role of High Performance Computing and Communication for Real-Time Biofeedback in Sport." Mathematical Problems in Engineering 2016 (2016).
 5. Kos, Anton, Sašo Tomažič, and Anton Umek. "Suitability of smartphone inertial sensors for real-time biofeedback applications." Sensors 16, no. 3 (2016): 301.

Temeljni viri in literatura

 1. Sašo Tomažič, Osnove telekomunikacij 1, Založba FE, 2000.
 2. KOS Anton, UMEK Anton,  Osnove telekomunikacij : rešeni primeri z nalogami. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2008.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411